Jednoduché frakční rezervní vykazování - 2. část Jak mohou banky v systému bankovnictví částečných rezerv vytvářet běžné účty?

video