Přihlásit se

Jednoduché frakční rezervní vykazování - 2. část Jak mohou banky v systému bankovnictví částečných rezerv vytvářet běžné účty?

V minulém videu jsme viděli, jak banka může vykazovat půjčování částečných rezerv ve své rozvaze. S tím, že jsme chápali, že celou dobu hovoříme o systému částečných rezerv. Někdo vloží do rezerv 100 milionů a 90 milionů z toho se půjčí. Samozřejmě závazek, který to kompenzuje je ten, že daná osoba může kdykoli přijít a požadovat své peníze zpátky. Když se půjčí těch 90 milionů, aktivum, které se za to získá, jsou dluhopisy v hodnotě 90 milionů. V tomto videu chci vyjasnit, že tohle je koncepčně správný způsob uvažování o bankovnictví částečných rezerv. Ale co banka ve skutečnosti může udělat, je trochu odlišné než tohle. Ve skutečnosti mohou vytvořit... Mohou rozšířit stranu aktiv i pasiv svého výkazu jen s 10 miliony rezerv, aby se stalo přesně to samé. To je jedna věc, kterou chci vyjasnit. Tato videa nejsou pokus obhajovat bankovnictví částečných rezerv nebo nějakým způsobem bankovnictví částečných rezerv obviňovat. Opravdu je to jen ukázka, jak je to vykazováno. Můžete o tom diskutovat sami, zda si myslíte, že bankovnictví částečných rezerv má cenu nebo nemá. Vezmeme si stejný příklad. ... Začneme stejně, jako jsme začali v minulém videu, kdy jsem si koupil aktiva v hodnotě 10 milionů dolarů, což byla v podstatě budova a další věci pro mou banku. Budovy, bankomat, počítačové systémy a vše ostatní. Nevzal jsem si na to úvěr. Řekněme, že jsem ty peníze měl. Ještě jednou já jsem vlastník této banky a dostanu 10... Všechna tato aktiva vlastním já. Moje vlastní jmění je 10 milionů dolarů. ... V tomto příkladu místo, abych získal 100 milionů dolarů vkladů, jak jsme to viděli v minulém příkladu, řekněme, že se objevi osoba A a dá nám vklad 10 milionů dolarů. Přijde a uloží si 10 milionů dolarů, 10 milionů federálních rezervních bankovek. Napíši zde 10 milionů dolarů. Může požadovat... Osoba A má právo požadovat svých 10 milionů dolarů. Tato osoba, nazvěme ji osoba B. Osoba B má desetinu bohatství, co má osoba A. Tohle je osoba B. Nazvu to běžný účet osoby B. ... Tohle vypadá velmi neintuitivní, co udělám. Protože banka musí držet jen část běžných vkladů, které mají. Jen 10% musí být v rezervách. A viděli jsme to zde. Místo, aby byla schopna půjčovat tyto peníze, banka drží tyto rezervy. Ale potom automaticky rozšiřuje své běžné vklady. Řekněme, že půjdu do této banky a chci půjčku 50 milionů dolarů. Oni mi řeknou: "OK, je vhodný pro půjčku 50 milionů dolarů? Chystá se ji dobře využít? Je pravděpodobně, že bude splácet?" Řekněme, že se rozhodnou, že Sal je pro půjčku vhodný. Co mohou udělat, je to, že mi peníze půjčí. Ale nemají ani 50 dolarů, aby peníze půjčili. Co udělají je, že mi vytvoří bežný účet s 50 miliony dolarů. Vytvoří běžný účet s 50 miliony dolarů, Salův běžný účet. A samozřejmě banka nepodniká tak, že by se jen zbavovala peněz. Udělají to, že budou mít aktivum, které to bude kompenzovat a získají to od Sala. Je to dluhopis od Sala. Napíši to tímto způsobem. Půjčka Salovi bude aktivum, protože v budoucnu ji Sal bance splatí. Můžeme to nazvat úvěr Salovi nebo to můžeme nazvat dluhopis od Sala. Řekněme, že přijde Bill. Jména si vymýšlím. Řekněme, že přijde Bill a chce si půjčit, řekněme, 40 milionů dolarů. A banka určí, že je to dobrá investice. ... ... Aby to bylo jasné. Tohle bylo 50 milionů dolarů. Tohle byl dluhopis od Sala v hodnotě 50 milionů dolarů. Má to hodnotu 50 milionů dolarů. Myslím, že mohu vypisovat šeky až do 50 milionů dolarů. Tohle byla půjčka 50 milionů dolarů. Mohu proti tomu nyní vypisovat šeky. A jít a vybudovat své podnikání nebo cokoli jiného. Nebo mohu dokonce ty šeky vzít a proměnít je na hotovost. A samozřejmě banka musí zajistit, že bude mít dostatek rezerv. Nebude chtít, abych se objevil a proměnil v hotovost více než 10 milionů dolarů. Pokud k tomu dojde, bude banka muset jít a rezervy si půjčit buď od jiné banky nebo od centrální banky jako poslední instance. Ale budeme v tomto pokračovat, abychom si ukázali, že ve skutečnosti můžeme skončit s tím, že budeme mít identické rozvahy. Řekněme, že další obchodník, nazveme ho Bill přijde do banky. A řekněme, že chce půjčit 40 milionů dolarů. Banka se rozhodne udělat úplně stejnou věc. Co udělá, že půjčí Billovi 40 milionů dolarů. Ale znovu nemá tolik v rezervách. V podstatě vytvoří pro Billa běžný účet. Billův běžný účet se 40 miliony dolarů. A samozřejmě banka mu nechce jen tak peníze předat. Bude existovat aktivum, které to bude kompenzovat. Dostanou od Billa dluhopis v hodnotě 40 milionů dolarů. Dluhopis od Billa. Nyní můžete říct: Nemůže banka v tomhle pokračovat? Vytvářet, udržovat a získávat více dluhopisů, ... protože tyto běžné účty jsou skutečné peníze. Vytváříte peníze. Tito lidé mohou nyní vypisovat šeky proti schopnosti banky tyto šeky proměňovat v hotovost. A odpověď je, že co tady omezuje banku, jsou požadavky na rezervy. Banka jen může... Poměr šekovatelných vkladů k rezervám může být jen 10:1. Neboli rezervy musí být minimálně... a tohle se liší země od země, a může se to měnit v závislosti na politice Federální rezervní. A to je jeden způsob, který má ke kontrole peněz, ačkoli to není nejtypičtější způsob. Mají zde požadavky na rezervy. Máte 10%. 10% šekovatelných vkladů. A tohle platí pro velké banky v USA, kolik musí držet jako rezervy. Musejí existovat rezervy, ... 10% šekovatelných vkladů. To je v podstatě to, co drží tyto banky, aby to nedělali donekonečna. Tahle banka přišla o peníze. Je omezená množstvím půjček, které má, svými rezervami. Vím, že to vypadá trochu podezřele. Byla schopna v podstatě vytvořti tyto běžné účty z ničeho. ... V podstatě lidem říká: "Podívejte, tady je 100 milionů, které můžete mít na požádání a můžete si s nimi dělat, co chcete." Banka má jen 10 milionů rezerv na krytí. Zbytek jejich aktiv jsou dluhopisy od lidí, ale to je přesně to, k čemu dochází s tou druhou koncepční verzí. Domnívám se, že čím tradičnější koncepční rezerva, tím tradičnější porozumění bankovnictví částečných rezerv. Někomu říkáte, že mají 100 milionů na požádání, ale vy z toho půjčujete 90 milionů. Co opravdu mají v trezoru je 10 milionů dolarů. Tyto dvě věci jsou ve skutečnosti funkční. Tyto věci jsou naprosto rovnocenné. A když máte problém s jednou z nich, když máte pocit, že banka vytváří peníze, ve skutečnosti k tomu dochází v obou případech. V takovém případě byste měli problém s bankovnictvím částečných rezerv a ne jen s touto myšlenkou.
video