Přihlásit se

Porovnání zlomků na číselné ose Který ze zlomků 5/3 nebo 10/7 je větší? Ukážeme a vysvětlíme si to na číselné ose.

Pojďme se podívat, zda můžeme porovnat zlomky 5/3 a 10/7 nebo, zda můžeme přijít na to, který z nich je větší. Možná jste si všimli, že oba jsou větší než jedna. Jedna by byly 3/3 a toto je 5/3. A jedna by bylo 7/7 a toto je 10/7. Takže který z nich bude větší? Pomohu vám tak, že každý z nich nakreslím na čísel ose a doporučuji vám zastavit video a zkousit si to dříve než to sám udělám. Zde máme osu. Máme zde 0, 1, 2. Nejprve rozdělím číselnou osu na třetiny. Toto zde je 1/3. Toto jsou 2/3. Třetiny zde budou označeny modrou barvou. Vidíte, že mezera mezi 0 a 1 je rozdělena na tři stejné části. 1, 2, 3. A pak mezera od 1 do 2 je rozdělena na tři stejné díly. 1, 2, 3. Vidíte to zde. Takže vynáším všechny třetiny. Toto je 1/3, toto jsou 2/3 a toto jsou 3/3, což je samozřejmě rovno 1. Toto jsou 4/3 a toto zde bude 5/3. A pokud bychom dále pokračovali, tak toto bude 6/3. Ale nás zajímá 5/3 a to je zde. Nechci to tu zaplnit moc. Takže 5/3 je přesně zde. Nyní se zamysleme nad sedminami. Pokud chci zakreslit sedminy, musím rozdělit osu mezi 0 a 1 nebo mezi jinými celými čísly na 7 stejných částí. To vidíte zde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Máte 7 stejných sekcí. Takže toto je 1/7, toto jsou 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, toto je 7/7… Mohu to napsat dolu. Jednička je to samé jako 7/7. …8/7, 9/7, 10/7 je zde. Toto je 10/7. Vidíme, že jak 10/7 tak i 5/3 jsou mezi 1 a 2, ale který ze zlomků je ve skutečnosti větší? Vidíme, že 5/3 je na ose více vpravo než 10/7. Udělám to trochu jednoduší. 10/7 je přesně zde. 5/3 je napravo od 10/7, takže 5/3 je větší než 10/7. Jak že se píše ten symbol? Vždycky ho chceme otevřít na stranu většího čísla. 5/3 je větší číslo, takže chceme, aby se znak otvíral na straně většího čísla. Nebo aby ukazovala menší strana na menší číslo. 5/3 je větší než 10/7.
video