Homeostáza Homeostáza je schopnost našeho organismu udržovat stabilní vnitřní prostředí, které je nezbytnou podmínkou jeho fungování a existenci, a souvisí dokonce i s problematikou braní drog.

video