Přihlásit se

Je rostoucí nerovnost nutně špatná? Proč nerovnost nemusí být nutně špatná?

Samotné slovo nerovnost už zní minimálně trochu nespravedlivě. Očividně, ne všem se bude dostávat rovným dílem. Nebudou mít stejný příjem, nebo nebudou mít stejné bohatství, ale otázka, kterou si musíme položit je: Je nerovnost nutně špatná? A i pokud je špatná, nezpůsobují metody, jakými se snažíme nerovnost vyrovnat, v některých případech ještě horší situaci? Zejména pro lidi, kterým se snažíme pomoct. A ještě jednou připomenu, že mým cílem není říct vám, že jedno řešení je lepší než druhé, ale nabídnout širší náhled na tuhle situaci. Pojďme si ukázat příklad, svět, kde máme fixní, uzavřenou ekonomiku a kde zvýšení nerovnosti zjevně bude znamenat zhoršení pro skupinu lidí s menšími zdroji. Tady tedy máme uzavřenou ekonomiku. Tenhle obdélník, co tady kreslím, ten znázorňuje národní důchod za určité časové období. Tady, Rok 1, celkový národní důchod a řekněme, že v tomto prvním roce byl pro horních 10 %. To znamená, že těch 10 % lidí, kteří vydělávají nejvíce, tvoří jednu třetinu národního důchodu. Patří jim jedna třetinu národního důchodu. Tohle je těch 10 % lidí. Teď se vyjádřím jasně, tahle část tady, to není 10 % z celého obdélníku. To je 35 %, teda vlastně jedna třetina. Bude to 33 %. To je jedna třetina z celého obdélníku. Ale to představuje jenom příjem těch 10 %. Příjem těch horních 10 %. Tohle tedy znamená, že těch zbylých 90 %, ta část vlevo se v podstatě musí rozdělit mezi zbylé dvě třetiny. Pokud tedy počítáme s touto skutečností a vytvoříme koláčový graf tady vedle, a celkový koláč zůstane stejný, a když říkám koláč, myslím tím ten náš obdélník. Nevypadá příliš jako koláč, tak bych ho asi neměl nazývat koláčem. Celkový národní důchod je stejný, statický, Ten se tedy nemění. Uděláme ho znovu tady vedle. Nakreslím tady znovu obdélník. Bude mít stejnou velikost a pokud se změní situace a v tétos istuaci se nerovnost zvýší, tak můžeme mít těch 10 % horních příjemců. Řekněme že to je rok 10. Desátý rok napíšu nahoru. Možná budeme mít místo jedné třetiny národního důchodu celých 50 % národního důchodu. Schválně vybírám zaokrouhlená čísla, aby to bylo jednodušší. Tady máme teď polovinu národního důchodu. A ta náleží těm 10%ti procentům. Horních 10 %. Očividně tedy, pokud by se tohle stalo, těch zbylých 90 % si bude muset rozdělit jen jednu polovinu národního důchodu. Tady tedy bude 90 %. Tady přijdou na řadu jednoduché počty. Pokud někde přidáme, jinde musíme ubrat. Pokud máme uzavřenou, statickou ekonomiku, která vůbec neroste, pak samozřejmě zvyšující se nerovnost bude znamenat, že tihle lidé, tady ti, těch 90 %, budou mít na osobu méně. Asi bych mohl říct příjem, nižší HDP na osobu. Budou mít nižší životní standard. V téhle situaci se jim dobře nepovede. Ale podívejme se na to z druhé stránky. Je tady totiž ekonomický růst. A pokud je ekonomický růst dostačující, tak vykompenzuje nerovnosti ve společnosti. Těch 90 % tady se vlastně stejně má lépe. Pojďme si to zkusit ukázat vizuálně. Řekněme, že ekonomický růst bude velký. Náš koláč se dramaticky zvětší. Uděláme situaci zase za 10 let. A teď budu trochu přehánět v zájmu jednoduššího vysvětlení situace. Nakreslím to takhle. Zkusím udělat stejné výšky. Ale teď naše celá ekonomika bude dvojnásobná. Uděláme ji dvakrát větší. A teď v téhle situaci, řekněme, že stále máme zvyšující se nerovnoměrné bohatství. Těch horních 10 % v prvním roce má pořád jednu třetinu národního důchodu. Řekněme, že situace bude stejná. V desátém roce jim tedy půjde polovina národního důchodu. Můžu to nakreslit trochu přesněji. Tohle je přesně polovina národního důchodu. Polovina příjmů naší ekonomiky, polovina národního důchodu. Máme situaci, ve které vzroste nerovnost, ale polovina národního důchodu bude muset být rozdělena mezi těch 90 %. A tato polovina i tak dramaticky vzrostla. Pokud předpokládáme, že jsem to nakreslil více méně proporcionálně. Teď je ntohle zkopíruji. ... Tady vidíme, jak velká část bude rozdělena mezi těch zbývajících 90 % v Roce 1. A všimněte si, že je to výrazně méně, než kolik bude rozděleno mezi zbývajících 90 %. Vložím to raději sem nahoru. Je to méně, než kolik musí být rozděleno mezi 90 % v desátém roce. A pokud budeme usuzovat, že populace nevzrostla o stejné hodnoty, ale že vzrostla o něco méně nebo že populace zůstala relativně stejná, tak HDP na obyvatele, tedy příjem na jednoho člověka se vlastně zvýší. V této situaci se i přes zvýšení nerovnosti lidem daří lépe a to proto, že se celý koláč, tj. národní důchod zvětšil. Těmto lidem se daří lépe. A to nás vede k jedné ze základních otázek. Zvláště pokud se zamyslíme nad ekonomickými modely. Máme tento tržní systém, kapitalistický systém, tento tržní systém. Tržní hospodářství. A alespoň v posledních letech se nám ukázalo, že tohle vede k růstu. Zvyšování bohatství, tedy zvýšení ekonomického zisku. Ekonomický zisk. Ale také to vede k nerovnostem. Nerovnost je nevyhnutelným vedlejším produktem. Nerovnost. Teď si možná položíte otázku: Je to ale nutně špatně? Pokud je ekonomický růst dostatečný, každý se má lépe. Nezáleží na tom, že někteří se mají lépe něž ti ostatní. Ve výsledku se mají všichni lépe. A je důležité se zamyslet nad tím, pokud se zaměříme čistě na nerovnost, zastavíme tím také ekonomický růst? Další způsob jak na to nahlížet je: Pokud jste jeden z těchto lidí tady, jste jeden z těch zbylých 90 %, chtěli byste raději zůstat v tomto světě, kde se nerovnost nezvětšuje nebo byste raději šli do toho světa? Teď ještě jednou připomínám, že tohle video neříká, že tato situace, tento svět, musí nutně nastat. Mohl by tady místo toho být jiný svět, kde celkový ekonomický růst je menší než tohle a koláč je větší. Tito lidé se nemají ve výsledku lépe. Chci ale zdůraznit to, že nerovnost nemusí nutně znamenat, že lidé, hlavně ti, co mají z toho celkového koláče míň, se mají hůře. Stačí totiž, aby ekonomika rostla dostatečně rychle. Další věc, kterou je potřeba si uvědomit, je, že někdy ve snaze snížit nerovnost se může také potlačit ekonomický růst. Což může ve výsledku znamenat, že to zabrání všem, aby se měli lépe. Což jsme si ukázali na tady tomto příkladu. Ještě jednou si připomeneme, že to opravdu záleží na kontextu. Záleží na situaci a na proměnných a na konkrétních číslech, se kterými pracujeme. Zvláště bych ale chtěl zdůraznit, že neexistuje nic takového jako: Zvyšuje se nerovnost, musí to uškodit těm 90 %. Každopádně to pomůže lidem, kteří jsou v této skupině 10 % nejbohatších, ale protože je to vedlejším produktem ekonomického růstu, taky to pomůže těmto lidem v jejich ekonomické situaci.
video