Přihlásit se

Calvin Carter - Zakladatel Bottle Rocket Apps - 1. část Budíček ve 2 ráno.

Jsem Calvin Carter. Jméno mé společnosti je Bottle Rocket Apps. Produkujeme aplikace nejvyšší kvality pro ty nejnáročnější značky na světě. Začali jsme den po tom, co Steve Jobs zpřístupnil platformu vývojářům třetích stran. Byl jsem v posteli ve 2 hodiny ráno a sledoval jsem prezentaci Steva Jobse, kterou nahrál během dne. V tu dobu zpřístupnil platformu třetím stranám. Zní to, jako bych si to vymyslel, ale je to pravda. Rozhodl jsem se vstát, co nejdříve, abych mohl jít dolů do papírnictví koupit milimetrový papír a tužky a začít črtat aplikace. A to jsem taky udělal. Načrtli jsme asi 20 aplikací v řádu pravděpodobně 20 dní. Neměli jsme peníze vytvořit je všechny, ale vybrali jsme ty, u kterých jsme cítili, že se prodají. A tak se to nějak stalo podnikáním. Dodnes všech sto zaměstnanců Bottle Rocket Apps používá nejprve tužku a papír, aby dali dohromady své nápady před tím, než vytvoří aplikaci. Skicujeme obrazovky, uživatelská rozhraní skicujeme průběh práce v pohybu, přechody, animace. Díky této low-fidelity technické metodě si můžete doopravdy sednout a podívat se na to pořádně ale hlavně vlastníma očima a potom můžete hledat malé nuance, které můžete použít na vylepšení nebo také na zjednodušení v oblastech, kde jste možná zašli až moc do hloubky. A to je daleko jednodušší udělat klasicky, bez technologií versus například vytváření kódů a designování v pixelech a ve Photoshopu. A pak to celé muset komplexně upravovat graficky v počítači. S přibývajícími roky se to stává více a více komplikovanější, protože platformy a způsoby, které používáme, jsou stále více propracovanější a očekávání uživatelů, stejně jako zákazníků a značek jsou daleko vyšší. V podstatě to ale všechno začíná jedním nápadem. Tomu říkáme cíle aplikace (App Mission Statement) ( a ihned potom, co napíšeme cíle aplikace, v podstatě charakterizujeme a plánujeme to, čeho by měla tato aplikace v budoucnu dosáhnout, k čemu bude přesně sloužit a pro koho bude užitečná. Potom použijeme cíle aplikace jako takový kompas, který nám jasně ukazuje po celou dobu správný směr projektu. Tohle je náš cíl. Toho chceme docílit. A v kreativním procesu existuje spousta rozptýlení, v technickém zase různá omezení, která vás od cíle oddalují. A cíle aplikace vás právě nasměrují zpátky. Spousta věcí je nadčasová, pokud se to tak dá říct, a to například kvalita, komfort uživatelů, rozpoložení a charakteristika výrobce i majitele aplikace, na které má každý nárok v tom povolání, které si vyberou. A to jsou oblasti, na které se já snažím soustředit. To je ta přidaná hodnota, kterou já mohu do organizace vložit.
video