Limity v bodech, ve kterých funkce není spojitá Ukážeme si, že limita funkce může existovat v bodě, ve kterém funkce není spojitá. Zároveň bude limita rozdílná od funkční hodnoty v bodě.

video