Přihlásit se

Jak výběr modelu ovlivňuje chod školy? Jak je třeba přizpůsobit školu různým modelům kombinované výuky?

Je zajímavé dívat se na rozdílná rozhodnutí, která školy dělají bez ohledu na jejich rozvrhy, a tak podobně, třebaže ve skutečnosti sdílí velmi podobná přesvědčení ohledně vlastnictví, personalizace, vzdělávání založené na dovednostech, a vztazích. A vezměte si, že rozdílné modely jsou vlastně lepší nebo horší v přizpůsobení se různým cílům nebo závisí na typu studentů, pro které to děláte. Přesně tak. Tak třeba Summit. Jejich model může být pro studenty základní školy těžký. Nejsem si jist, kolik školek je nyní připraveno převzít tuto agendu. A pokud přemýšlíte o Navigatoru, ti se rozhodli mít v každodenním životě dětí více než jednoho dospělého, který se dopouští určitých kompromisů ve vztazích, a pak v ostatních ohledech přináší víc dospělosti do života dětí. A pokud přemýšlíte o KIPP LA, ano, učitelé dělají určité kompromisy, ale oni nemohou mít studijní čas pro studenty, kteří jsou online, ale získají o mnoho víc v malé skupinové výuce, a když mají pro studenty čas jeden na jednoho. Vezměte si, že rozhodnutí, která máte, mají nějaký dopad. Myslím si, že na to jako učitelé zapomínáme. Jednáme, jako kdyby "Bůh dal Mojžíšovi přehled, který říká, ´Budiž den rozdělen na 6 období´, ´Budiž plán rozdělen po 47 minutách.´ Chraň Bůh, že byste měli lekci, která zabere 52 minut. Chudáci studenti rozpoutají peklo na školních pozemcích." Měli bychom si zapamatovat, že stejně tak, jako navrhujeme školy, lektoři potřebují mít plnou škálu možností, abychom navrhli dnům a rokům od začátku do konce všechny tyto možnosti.
video