Jak výběr modelu ovlivňuje chod školy? Jak je třeba přizpůsobit školu různým modelům kombinované výuky?

video