Přihlásit se

Slovní úloha na porovnávání 1 Slovní úloha na porovnávání

Alexandr má 9 kuliček a Emily má 5 kuliček. Otázka zní: O kolik má Alexandr víc kuliček než Emily? Zastavte teď video a zkuste se zamyslet nad řešením. Podíváme se na to společně. Nakreslíme si to. Alexandr má 9 kuliček. Nakreslíme Alexandrovy kuličky. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. A Emily má 5 kuliček. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Takže o kolik má Alexandr víc kuliček? Vidíme to tady na obrázku. Až sem má Alexandr stejný počet kuliček jako Emily. A pak má Alexandr ještě... Vidíme to tady: jedna, dvě, tři čtyři. Má o 4 kuličky víc. Jak jinak jsme mohli tento příklad řešit? Alexandr má 9 kuliček a když odečtete počet Emiliiných kuliček, vyjde nám, o kolik víc kuliček má Alexandr. O kolik je 9 víc než 5. Takže 9 minus 5 se rovná... To se rovná 4. 4 kuličky. O tolik má Alexandr víc kuliček než Emily. Podíváme se na další příklad. Noa posílala dva dopisy. Těžší dopis měl 8 známek. Lehčí dopis měl o 5 známek méně. Kolik známek měl lehčí dopis? Ještě jednou zastavte video a zkuste příklad vyřešit sami. Těžší dopis... Vždycky je dobré uvědomit si, co nám říkají. Říkají... Zapište si všechny údaje, které dostanete. Těžší dopis měl 8 známek. Ten lehčí měl o 5 známek méně. Víme tedy, kolik známek měl lehčí dopis? Ne hned. Proto se nás na to ptají. Kolik známek měl lehčí dopis? O 5 méně. O pět méně než co? O 5 méně než 8 známek. A to můžeme napsat. Pokud máme 8 známek a chceme mít o 5 méně... To bude 8 minus 5. To je o 5 méně než 8. A to se rovná 3. Lehčí dopis má 3 známky. Jiný způsob řešení: Těžší dopis má 8 známek. Nakreslíme si osm známek. Takže jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm a osm. Tolik známek měl těžší dopis. Lehčí dopis měl o 5 méně. Škrtneme jednu, dvě, tři, čtyři, pět. A co nám zůstane? Zůstanou nám tyto tři známky. Tolik měl lehčí dopis známek.
video