Přihlásit se

Dělení dvojcifernými čísly beze zbytku Kolik je 9815 děleno 65?

Pojďme vydělit 9 815 číslem 65, neboli zjistit, kolikrát se 65 vejde do 9 815. Zastavte si na chvíli video a zkuste si to sami. Přepíšu to jako 9 815 děleno 65. A takto to píšeme, protože se pak s čísly jednodušeji pracuje. Jedná se o běžnou věc. A jak uvidíme, kdykoliv dělíme číslem, které je víceciferné, je to tak trochu umění. Doufejme, že tomuto umění ve videu přijdete na kloub. Nejprve můžeme zkusit, kolikrát se 65 vejde do 9. 65 se do 9 nevejde ani jednou, takže se posuneme o číslici vpravo. Kolikrát se vejde 65 do 98? 65 krát 1 je 65, což je menší než 98. A 65 krát 2, to už by bylo 130, což je číslo větší než 98 Takže se 65 vejde do 98 pouze jednou. Vynásobíme 1 krát 65 a dostaneme 65. Potom čísla 98 a 65 odečteme, abychom viděli, kolik nám zbylo. 8 bez 5 jsou 3 a 9 bez 6 jsou 3. A teď připíšeme další číslici, tedy 1. A to je chvíle, kdy do hry přichází umění. Musíme totiž zjistit, kolikrát se 65 vejde do 331. Můžete se na tato čísla podívat a zkusit je přiblížit. Třeba 65 zaokrouhlíme nahoru, je to blízko 70. A 331 je zase blízko 300. Řekneme, že se 70 vejde do 300. Ale kolikrát se se tam vejde? Bez toho, aniž bychom 300 přesáhli. 70 nedělí 300 beze zbytku. Můžete říct, kolikrát se 7 vejde do 30? Víme, že 7 se do 30 vejde čtyřikrát. 4 krát 7 je 28. Takže napišme 4 sem nahoru, protože výsledek je 280, 4 krát 70 je 280. Stále budeme mít zbytek, který je menší než 70, je to 20. Takže, pokud je toto zhruba 70 a toto je přibližně 300, potom je to možná to samé. Zkusme to. Zkusme, jestli to funguje pro 4. 4 krát 5 je 20, držíme si 2. 4 krát 6 je 24, 24 plus 2 je 26. A teď se podívejme na zbytek. Po odečtení máme zbytek (označím ho jinou barvou) 1 minus 0, to je 1. Máme 3 tady a 6 tady, takže uděláme menší přeskupení. Vezměme 100 z místa stovek, dostaneme 200. Těch 100, tedy 10 desítek přičteme na místo desítek. Teď máme 13 desítek. 13 minus 6 je 7 a 2 minus 2 je 0. Takže, fungovalo to? Ne. Náš zbytek, po násobení čtyřmi je 71. 71 je větší než 65. Nechcete situaci, kde zbytek je větší než dělitel. Mohli jsme to provést ještě jednou, protože máme tak velký zbytek. Takže 4 bylo příliš nízké číslo. Spíš jsme měli 65 přiblížit k 60. 60 se vejde do 300, odhadneme, přibližně pětkrát. Tady přichází na řadu umění. Bylo rozumné udělat, co jsme provedli, jen se to ukázalo jako nesprávná cesta. Mohl jsem říct, že 4 nestačí. Mám moc velký zbytek. Zkusme 5. 5 krát 5 je 25, držíme si 2. 5 krát 6 je 30, 30 plus 2 je 32. A tady to máme. Jsme blíže 331, aniž bychom 331 překročili. Teď můžeme odčítat. A znovu uděláme menší přeskupení. Vezměme 10 z místa desítek, dostaneme dvě desítky. Tady dostaneme 11. 11 minus 5 je 6, 2 minus 2 je 0, 3 minus 3 je 0. Teď je zbytek jen 6, to je očividně menší než 65. Je to v pořádku. Pokud bychom sem dali 6, dostaneme se přes 331, to by také nebylo dobře. Nicméně opišme další číslici. Opišme 5. Kolikrát se 65 vejde do 65? Pouze jednou. 1 krát 65, to je správně. 65 je 65. Pak čísla odečteme a nemáme žádný zbytek. Vidíme, že 65 se do 9 815 vejde přesně 150... nebudu psát každou číslici jinou barvou... přesně 151 krát.
video