Dělení dvojcifernými čísly beze zbytku Kolik je 9815 děleno 65?

video