Přihlásit se

Znázornění násobení zlomků Znázornění násobení zlomků

Zamysleme se nad tím, co znamená násobení dvou zlomků. Řekněme, že chci vynásobit 1/2 krát 1/4. Můžeme to brát tak, že chceme dostat polovinu ze čtvrtiny. Co tím myslím? Nakreslím si tady celek a rozdělím ho na čtvrtiny. Tady máme 4 stejné části, takže jednou čtvrtinou z celku bude jeden z těchto čtverců. Ale my z něj chceme jen polovinu. Takže jak tuto polovinu dostaneme? Rozdělíme oblast na dvě stejné části a pak vezmeme jen jednu z nich. Tato růžová oblast teď představuje 1/4 a teď z ní vezmeme 1/2, půlku ze čtvrtky. Takže to je tento žlutý obdélníček tady nahoře. Ale jakou část celku tato žlutá oblast představuje? Máme tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stejných částí. Takže tato část tvoří 1/8 celku. Takže jsme dospěli k tomu, že 1/2 krát 1/4 bude nejspíš 1/8. A snad dává smysl, že těchto 8 získáme vynásobením 2 krát 4. Začali jsme se čtyřmi stejnými částmi a pak rozdělili každou z nich na další dvě. Takže z původní celek jsme rozdělili na 8 stejných částí. Vezměme si jiný příklad, teď vynásobíme dva zlomky, které nemají čitatel rovný 1. Takže vynásobme třeba 2/3 krát 4/5. Teď si zastavte video a zkuste něco podobného jako jsem udělal já. Nakreslete si 4/5 celku a potom najdětě 2/3 z těchto 4/5 a zjistěte, jakou část celku dostanete. Takže nyní zastavte video. Tak se na to podívejme. Vyjádřeme si tady 4/5. Takže toto pro mě bude celek a teď ho rozdělím na 5 stejných částí. Takto bude jedna část, toto jsou dvě stejné části, tady máme třetí, čtvrtou a pátou. No, zkusím to udělat lépe. Tahle část bývá nejtěžší. Snažím se, aby vypadaly aspoň trochu stejně velké. Doufám, že mi rozumíte. Snažím se, aby byly stejně velké. A my chceme 4/5. To jsou 4 z těchto 5 stejných obdélníčků. Takže tady máme 1 část, 2 části 3 části a konečně 4. Takže tady máme 4/5 celku. Toto můžeme chápat jako 2/3 ze 4/5. Takže jak to znázorníme? Mohli bychom si vzít tuto část a rozdělit ji na třetiny. Tak to udělejme. Rozdělme ji na třetiny. Rozdělíme ji tedy na tři stejné části. Tady je 1/3 a tady 2/3. Každou z těch 5 původních částí jsme rozdělili na 3 stejné části. Co tedy budou 2/3 ze 4/5? To bude tady tato část. Trošku to ještě upřesním. Toto je 1/3 ze 4/5. A toto jsou 2/3 ze 4/5. Takže tato část jsou 2/3 ze 4/5, neboli 2/3 krát 4/5 Ale jakou část celku tato oblast představuje? Kolik stejných částí tady teď vlastně máme? Máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Takže máme 15 stejných částí. Použiju teď další barvu. Máme 15 stejných částí, což dává smysl. Začali jsme s pěti a pak jsme každou z nich rozdělili na 3 stejné části. Takže nyní máme celkem 5 krát 3 částí. A teď, kolik z nich je vybarvených? Vidíme, že to je 2 krát 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Měl bych se ptát, kolik jich je v těch 2/3 ze 4/5. A to je 8 částí, 8 z 15. Tak tady to máte. Doufám, že už je to pěkně vidět. Neboli 2/3 krát 4/5 můžete jednoduše spočítat tak, že vynásobíte čitatele, 2 krát 4 je 8 a potom vynásobíte jmenovatele, 3 krát 5 je 15. A snad teď také rozumíte, že toto násobení můžeme chápat jako 2/3 ze 4/5.
video