Znázornění násobení zlomků: plocha V tomto videu si ukážeme, jak lze chápat násobení dvou zlomků. Budeme si obdélník rozdělovat na části podélně i svisle a hledat společné části.

video