Přihlásit se

Vzdálenosti v metrické soustavě SI jednotky vzdálenosti: milimetry, centimetry i kilometry

Základní jednotkou vzdálenosti je metr. Abychom si ukázali, jak velký je 1 metr, průměrný člověk měří 1,5 až 2 metry. 1,5 metru by měřil ne moc vysoký člověk, ale 2 metry už je docela hodně. Se 2 metry výšky nebo i více by se člověk hodil třeba na basketbal. Tak například zde na Da Vinciho obrázku, kde vidíme průměrně velkého člověka, by byl 1 metr asi... by byl asi tak... byl by více než polovina rozpažení. Takže asi tolik. Já to samozřejmě jen hrubě načrtávám, abychom si to mohli přibližně představit. Právě jsem sem napsal malé písmeno „m“, což je zkrácené vyjádření pro metr. Umíte si už teď představit, co měříme na metry, například tedy osoby, jejich výšku nebo rozpětí paží. Kdybyste se zeptali: „Co většího také měříme na metry?“ Byla by to například výška mrakodrapů. Tady máme budovu Empire State Building, kdysi nejvyšší budovu světa, teď už jen jednu z mnoha vysokých budov, a ta je vysoká 443 metrů. 443 metrů. Zde se dostáváme do většího měřítka věcí, které lze měřit pomocí metrů. Teď se asi ptáte: „Co se stane, když chci změřit něco ještě většího?“ Na to metrický systém používá předpony, které prakticky vyjadřují násobky metrů, a jedna taková typická jednotka vzdálenosti, která je větší než metr a hodně se používá, je kilometr. Někdo to vyslovuje jako kilametr, ale správně je to kilometr, což představuje 1000 metrů. Při představě kilometrů myslíme většinou například na vzdálenost míst ve městě. Nebo by to také mohla být vzdálenost dvou měst od sebe. I poloměr země se často uvádí v kilometrech. Abychom si to znovu představili, zde máme mapu New York City a zde vidíme její měřítko. Tato vzdálenost je právě 5 km. 5 kilometrů, abychom měli představu, a oni napsali kilometry jako „km“, což je zkrácené vyjádření pro kilometry, toto by se rovnalo... pokud je 1 km 1000 m, pak 5 km by bylo 5 krát tolik. Tato vzdálenost by tedy byla 5000 metrů. Kdybyste si chtěli představit 1 kilometr, byla by to 1/5 té vzdálenosti. 1 km na této mapě by byl asi tolik. V metrickém systému máme ale také další jednotky vyjadřující vzdálenost, která je menší než km a větší než metr, ale ty se moc neužívají. Já je tu ale uvedu, abyste o nich věděli. Máme hektometr, který se používá tak málo, že jsem to od nikoho neslyšel, a ten je rovný 100 metrům. A také existuje dekametr, který je roven 10 metrům. Napíšu je sem oranžově, protože se skutečně používají jen zřídka. Například by asi nikdo neřekl, tedy rozhodně se jen tak neslyší, že by Empire State Bulding měřila 4,43 hektometrů, nebo dokonce 44,3 dekametrů. Obyčejně asi všichni řeknou 443 m. Teď si asi říkáte: „Dobře, díky předponám metru můžu vyjádřit vzdálenosti větší než je metr, ty, které jsou 10 krát větší, 100 krát větší nebo 1000 krát větší. Co když ale chci vzdálenost menší?“ Na to má metrický systém jednotky také. Když chceme vyjádřit desetinu metru, což není tak typické, ale napíšu to stejně, bude to decimetr. Decimetr je 1/10 metru. Což lze také vyjádřit tak, že 1 m je 10 decimetrů, ve zkratce „dm“. To se používá také poměrně zřídka, ale když se posuneme o řád níže, dostaneme centimetr, a ten se používá často. Ve slově centimetr znamená předpona centi- jednu setinu, tedy 1/100 metru. Nebo jinými slovy 1 metr znamená 100 centimetrů. Velikost centimetru si pak představíme například na obrázku žáby sedící na něčí ruce. Ta měří několik centimetrů. 1 cm by pak byl asi tolik. Pokud chcete změřit něco ještě menšího, používáme na to jinou jednotku, a tou je milimetr. Milimetr. Předpona mili- je jedna tisícina, 1/1000 metru, nebo jinými slovy: 1 metr je 1000 milimetrů. Budeme to zapisovat jako „mm“, abyste si na to zvykli. 1 metr je 1000 mm. Jestli si chcete představit, jak velký je 1 mm musíte se podívat na věci o řád menší než jsou centimetry. Tito mravenci například, jsou velcí 3 nebo 4 milimetry. Takže 1 mm by na tomto obrázku byl asi tak tolik. Je důležité si uvědomit, že můžeme používat různé jednotky podle toho, jak velké věci měříme. A je dobré také vědět, co která předpona znamená, protože zde je vidíme u vyjádření vzdálenosti, všechny vyjadřují určitou délku, ale když měříme objem nebo jiné veličiny, budeme pracovat se stejnými předponami. Když měříme vzdálenost, kilo- znamená tisíc a kilometr tedy 1000 metrů. Hekto- znamená 100, hektometr tedy 100 m. Deka- je 10, deci- desetina, takže decimetr je 1/10 metru. Centimetr je 1/100 metru. Mili- pak 1/1000.
video