Vzdálenosti v metrické soustavě SI jednotky vzdálenosti: milimetry, centimetry i kilometry

video