Přihlásit se

Příklad: peníze a vzdálenost Příklad: peníze a vzdálenost

Víme, že Minli má o 5$ víc než James. Minli má 33$. Kolik má James? Vybereme si písmena, která budou zastávat jejich peníze. Tedy, kolik má Minli peněz a kolik má James. Řekněme, že M představuje množství peněz, které má Minli. A Jamesovy peníze představuje písmeno J. Bylo nám tedy řečeno, že Minli má o 5$ více než James. Takže peníze Minliho, nebo množství peněz, které Minli má, se rovná množství peněz, které má James plus 5. Začněme s penězi Jamese, přidáme 5 a máme Minliho peníze. Minli má o 5$ více než James. Takže, říkají nám, že Minli má 33$. Sepíšu si to. Víme, že M se rovná - tedy tato věta zde nám říká, že M se rovná 33$. Místo M můžeme říct, že 33$ je stejně jako má James plus 5. Teď se musíme jen zamyslet nad tím, kolik peněz má James. Doporučuji vám pozastavit video a zamyslet se nad tím. Jeden způsob, jak si to představit, je na číselné ose. Nakreslím si tedy číselnou osu. Řekněme, že toto je 0. Tohle je množství, které má Minli. Minli má 33$. To představuje tento bod. A J je množství Jamesových peněz. Takže řekněme, že toto je J. Víme, že když přičteme k J 5, tedy J plus 5, je to 33. Jak se můžu dostat k 33? Jak můžu začít s M nebo jak můžu začít s množstvím, které má Minli a skončit s množstvím Jamesových peněz? Můžeme to udělat i opačně. Můžu začít s M a odečíst 5. Dá se říct, že 33, tedy M, množství peněz, které má Minli, minus 5, odpovídá množství peněz, které má James. Kolik peněz má James? 33 minus 5 se rovná 28. James má… 28 odpovídá J James má 28$. Tohle tady je 28. A je to i vidět. 28 plus 5 se rovná 33. 33 je o 5 více než 28. Všechno to sedí. Zamysleme se nad další otázkou. Dům Jessicy je 5 krát dál od školy než dům Paulette. Dům Jessicy je od školy 15 mil. Jak daleko od školy bydlí Paulette? Stejně jako předtím se podíváme na zadání a na to, co nám říká. Doporučuji zvolit si písmena, která představují vzdálenost Jessičina domu od školy a Paulettina domu od školy. Zkuste na to přijít. Pozastavte video a zkuste na to přijít sami. Asi jste došli k tomu, že J bude dobré písmeno pro Jessicu, tedy vzdálenost od jejího domu ke škole. A řekněme, že P budeme používat pro vzdálenost domu Paulette od školy. Víme, že ať je vzdálenost od domu Paulette jakákoliv, když to vynásobíme pěti, získáme vzdálenost od Jessičina domu. Můžeme napsat, že P, vzdálenost Paulettina domu od školy, krát 5, se rovná vzdálenosti Jessičina domu od školy. Jessičin dům je 5 krát dál od školy než Paulettin dům. P je vzdálenost od domu Paulette ke škole. J je vzdálenost od domu ke škole Jessicy. Dále víme, že Jessičin dům je od školy 15 mil. Vlastně nám tato věta říká, že J se rovná 15. Můžeme to přepsat, že vzdálenost Paulettina domu od školy krát 5 což víme, že je vzdálenost Jessicy od školy, přesněji vzdálenost jejího domu od školy. Což víme, že je 15. Čemu se tedy rovná P? Nějaké číslo krát 5 je 15. Nějaký počet mil násobený pěti je 15 mil. Už o tom můžete přemýšlet, ale také je možné si to představit. Znovu nakreslím číselnou osu. Začnete s tímto číslem, P, což je vzdálenost od školy k domu Paulette. a vynásobíte ho pěti. Takže to je krát 1, krát 2, krát 3, krát 4, krát 5. Všimněte si tohoto P, tedy tato vzdálenost P, tady je další P. a další P a další P, a ještě jedno P. Jinak bychom mohli říct, že celá tato vzdálenost je P plus P plus P plus P plus P, tedy P krát 5. A to se rovná vzdálenosti Jessicy od školy, tedy, od domu Jessicy ke škole. Takže toto se rovná 15, což je stejné jako J. Jak bychom na to přišli? Když 5 krát P je 15 a chceme zjistit, kolik je P, můžu vydělit 15 pěti, na 5 stejných skupin. P je rovno 15 rozděleným do pěti stejných skupin. Když vezmeme 15 mil a rozdělíme je do 5 stejných skupin, dostaneme P. Kolik to bude? Získáváme tím P, 15 děleno 5 je 3. Takže Paulette bydlí 3 míle od školy. A to zde i vidíme. Tady jsou 3, další 3, další 3, plus další 3 a ještě tři. 3 krát 5 je 15. Jessičin dům, který je od školy vzdálený 15 mil, je od školy 5 krát tak daleko jako dům Paulette, který je od školy 3 míle, vše dává smysl.
video