Metrické jednotky objemu SI jednotky objemu: mililitr a litr

video