Přihlásit se

Metrické jednotky objemu SI jednotky objemu: mililitr a litr

Pojďme se trochu zamyslet nad metrickým systémem a jednotkami objemu. neboli kolik místa něco zabírá ve třech dimenzích. Základní jednotkou objemu podle metrického systému je jeden litr. A je několik způsobů, jakými si můžete litr představit. Jeden způsob jakým si můžete litr představit, je krychle 10 centimetrů hluboká, 10 centimetrů široká a 10 centimetrů vysoká. Pak prostor, který tato krychle zabírá, má objem 1 litr. Takže tohle je 1 litr. Další příklad z každodenního života, asi už jste si někdy koupili, nebo Vaši rodiče Vám koupili, dvoulitrovou láhev něčeho. Často třeba sodovky. Takže tyhle dvoulitrové láhve jsou, jak jsem již řekl, jsou to 2 litry. Teď se pokusím co nejlépe nakreslit, jak takové lahve vypadají. Vypadají asi takhle. Alespoň v USA se prodává, často sodovka ale také i jiné věci, v takovýchto dvoulitrových láhvích. Když si z toho vezmete polovinu, budete mít 1 litr. Litr by tedy byl asi polovina z tohoto. Kdyby to bylo poloplné, litr by byl asi tak tohle. Doufejme že to dává smysl, alespoň tedy přibližně, v této krychlí o rozměrech 10 centimetrů na 10 centimetrů na 10 centimetrů. Kdybyste chtěli změřit věci, které jsou daleko menší než 1 litr, můžete samozřejmě kdykoli --v metrickém systému-- přidat předponu "deci" nebo "centi". Nejčastěji se však používá předpona "mili" tedy mililitr. Předpona "mili" nám již není neznámá. Víme, že to znamená 1/1000. Takže tohle je 1/1000 litru. Mohli bychom tedy říct, že 1 litr se rovná 1000 mililitrům. Kdybyste si chtěli představit mililitr, představte si krychli. Tentokrát však místo všech hran o délce 10 centimetrů, bude každá hrana měřit jen 1 centimetr. Takže 1 centimetr široká, 1 centimetr dlouhá a 1 centimetr vysoká, a teď už se díváte na 1 mililitr. Kdybyste se chtěli zamyslet nad tím, co se měří v mililitrech, představte si například dávkování medicíny. dávkování medicíny. Například čajová lžička, kterou můžete najít v kuchyni, je velká lehce přes 4 mililitry, dokonce skoro 5 mililitrů. Je to tedy dobré pro dávkování v medicíně nebo například množství malých přísad v receptu. Kdybyste chtěli změřit něco většího než 1 litr, můžete opět použít libovolnou metrickou předponu. Mohli byste použít dekalitry. Mohli byste použít hektolitry. Ale nejvíce se používají kilolitry. Předpona "kilo" napovídá, že se to rovná 1000 litrům. Kdybyste si to chtěli představit, není to tak velké, jak si asi myslíte. Kdybyste si vzali krychli, a tato strana, místo toho aby byla každá hrana dlouhá 10 centimetrů, kdybyste si vzali krychli, která by měla všechny hrany dlouhé 1 metr, takže 1 metr dlouhá, 1 metr široká a 1 metr vysoká, tento objem by se rovnal 1 kilolitru. Mohli byste si představit, že se kilolitr používá pro měření například objemu vody v plaveckém bazénu.
video