Přihlásit se

Porovnávání zlomků různých celků Porovnávání zlomků různých celků

Rád bych nyní rychle vyjasnil minulé video. V minulém videu jsme porovnávali zlomky. Například 4/7 a 3/7. Jasně jsme viděli, že 4/7 celku jsou více než 3/7 celku. Ale můžete říct: "Co kdyby byl můj celek větší? Co kdybych vzal 3/7 tohoto většího celku?" Pak budou 3/7 vypadat takto. Budou to 1, 2, 3. 3/7. A tyto 3/7 vypadají, že zaplňují větší prostor než tyto 4/7. Záleží tedy na tom, jak velký celek budeme uvažovat? A odpověď je ano. Na tom záleží. Když porovnáváte zlomky, uvažujete části stejných celků. Můžete tedy porovnávat jen takovéto celky. Celky tedy musí být, abych to ujasnil, naprosto stejně velké. Musíte porovnávat pouze stejné celky. Nemůžete porovnávat 4/7 myši a 3/7 slona. To jsou 2 odlišné věci. Ty nemůžete porovnávat. Můžeteale porovnat 4/7 myši a 3/7 stejné myši. Nebo myši stejné velikosti. Pak můžete dělat stejné porovnání. Když mluvíme o zlomcích jako o samotných číslech, automaticky se přesuneme na číselnou osu. Celek, o kterém mluvíme, když jsme na číselné ose, vyjadřuje úsečku od 0 do 1. Tedy pokud je toto 0, pak toto je 1. A když mluvíme o zlomcích jako o číslech, neříkáme 4/7 myši nebo 4/7 slona. Jednoduše mluvíme o číslech na číselné ose. Musíme tedy osu rozdělit na sedminy. Uvidíme, jestli se mi to povede. Nakreslím zde 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 a zde 7/7 nebo také 1. Toto je 7/7 nebo 1. A zde je 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 a 6/7. A když se podíváte na číselnou osu, je jasné, že 3/7 jsou 3 skoky od 0. 3 skoky po sedminách. 1, 2, 3. 3/7 jsou zde, zatímco 4/7 jsou dále. Jsou vpravo od 3/7. Musíme udělat 4 skoky: 1, 2, 3, 4. 4 skoky po sedminách a budeme zde. Můžeme udělat porovnání pomocí vzdáleností stejně jako pomocí částí celku. Zde je celek úsek číselné osy od 0 do 1. V předchozím videu byl stejný celek žlutá krabička. Nemůžete porovnat 4/7 této žluté krabičky se 3/7 této větší modré krabičky.
video