Přihlásit se

Sčítání dvojciferných čísel Sčítání dvojciferných čísel pomocí rozkladu na řády

Podíváme se, jak rozlousknout sčítací problém. To je užitečná věc, pokud to vyřešíme správně, bude pro nás samotné sčítání snazší. Takže se podívejme na první otázku. Lindsay si není jistá, jak spočítat 39 plus 61. Pomoz Lindsay vybráním početního problému, který je stejný jako 39 plus 61. Podívejme se na tyto možnosti. V té první mám 30 plus 60 plus 90 plus 10. Pozastavte video a zkuste na to přijít, než se do toho pustím já. Takže první možnost, kde vzali těch 30? 30 znamená 3 desítky a já mám 3 desítky přímo zde. Trojka v čísle 39 je na místě desítek, představuje tedy 3 desítky neboli 30. Poté tu je 60, odkud se vzala? V čísle 61 je 6 na místě desítek, představuje tedy 6 desítek neboli 60. A dále je tu plus 90. Nyní odkud se vzala 90? Nevidím zde nikde 90. Je lákavé říci, že mám 9 přímo tady, ale to je 9 na místě jednotek, nejsou to desítky. To je 9 a ne 90. A tady mám jedničku. Rozhodně tu nemám 90. Nemám tu ani 10. Smysl by to dávalo, pokud by tam nebyla 90, ale 9. A pokud by místo 10 byla 1. Protože mám 1 na místě jednotek, pak by to dávalo smysl, teď ale ne. Není tam 30 plus 60 plus 9 plus 1, je tam 30 plus 60 plus 90 plus 10. Takže tuto možnost nevybereme. Další možností je 30 plus 60 plus 9 plus 1, což dává naprostý smysl, neboť máme 30 plus 9, a to se rovná 39. A dále je tu 60 plus 1, a to se rovná 61. Takže tyto dvě věci se rovnají. Důvod, proč je užitečné věci takto rozebrat, je, že můžete počítat ve své hlavě. 30 plus 60, to jsou 3 desítky plus 6 desítek, to se rovná 9 desítek. Takže tyto dvě části se rovnají 90. A 9 plus 1 se rovná 10, takže 90 plus 10 se rovná 100. Nechtěli po nás to spočítat, pouze se ptali, který z těchto je stejný tomu nahoře, a to je rozhodně tento. A lze vybrat jen jeden, takže je hotovo, ale můžeme si ještě ověřit, že toto je špatně. Mám zde 9 plus 1, poté tu je 3 plus 6. Nyní tato 3, ta nepředstavuje jen 3, to jsou 3 desítky, tedy 30. Tohle by mělo být 30. A tohle je 6 desítek, ne jen 6, takže by to mělo být 60. ale to není to, co původně napsali. Takže tuto můžeme také vyřadit. Pojďme udělat další. Který početní problém je stejný jako 41 plus 57? A vše rozdělili na desítky a jednotky. Než se podívám na možnosti, pokusím se o to také. Takže 41, na místě desítek je 4. Budou to tedy 4 desítky a na místě jednotek mám 1. Tedy plus 1 jednotka. To je 41. A dále 57, 57 má na místě desítek 5, takže plus 5 desítek a na místě jednotek je 7. Plus 7 jednotek. Takže se podívejme, které možnosti odpovídají tomu, co jsem tu napsal. U první máme 4 desítky a 1 jednotku. 4 desítky a 1 jednotka, to je 41. Takže tyto 4 desítky plus 1 jednotka, je 41. A poté tu také mám 5 desítek a 7 jednotek. Takže první možnost je stejná jako to, co jsem napsal, jen v jiném pořadí Pokud napíši 4 desítky plus 5 desítek plus 1 jednotka plus 7 jednotek, bude to první možnost. Nyní víme, že je hotovo, ale podívejme se ještě na zbytek, abychom věděli, že nedávají smysl. Takže vím, odkud pochází 4 desítky, ale ještě je tu 1 desítka. Zdá se, že vzali tuto 1 jednotku a přeměnili ji na 1 desítku, takže to je rozhodně špatně. Dále je tu 5 jednotek, ale přitom zde je to 5 desítek, ne 5 jednotek. Takže to nedává smysl. A nakonec tady jsou 4 jednotky, toto je sice 4, ale na místě desítek. Jsou to 4 desítky. A následuje 5 jednotek, tady je však 5 desítek. Tohle by mělo být 5 desítek. Tohle by měly být desítky a tohle by měly být desítky. Jsme tedy spokojeni s první možností.
video