Přihlásit se

Sčítání dvojciferných čísel bez přeskupování Sečteme 71 + 24

video