Přihlásit se

Odčítání 1 a 10 Jaký je rozdíl mezi odčítáním 1 a 10?

Nyní bych chtěl, abyste zastavili video a zamysleli se, kolik je 27 minus 1. A pak se zamyslete, kolik je 27 minus 10. Dobře, tohle je vám nejspíše jasné. Teď se podívejme na jednotlivé řády. Zaměřme se na číslo 27. Máme 2 na řádu desítek, to dá dvě 10. Zde je máme. Dvě desítky prvků. Pak máme 7 na řádu jednotek a zde vidíme sedm jednotek. Teď budu odečítat 1. Neboli odečítám jednu jednotku, protože 1 je na řádu jednotek. Odeberu tedy jednu jednotku. Škrtněme tedy jednu jednotku a podívejme se co zbylo. Pořád máme dvě desítky, takže mohu napsat 2 na řád desítek. Pořád tedy máme 2 na řádu desítek. Podívejme se kolik zbylo jednotek. Bylo jich 7 a pak jsem jednu odebral. Zbylo tedy 6 jednotek. Dvě desítky a šest jednotek. To je 26. Teď se zamysleme nad 27 minus 10. Zase máme 27, dvě desítky a sedm jednotek a nyní nebudeme odebírat žádné jednotky, ale odebereme jednu desítku. Připomeňme si, 10 je jedna desítka. Zní to jako když říkám tu stejnou věc pořád znovu a znovu, ale chci abyste si uvědomovali jednotlivé řády. Na řádu desítek máme 1. Takže odeberu jednu desítku a žádné jednotky. Pojďme odebrat jednu desítku. Odeberme tedy... Možná odeberme tuto první. Udělám to barvou, která bude výraznější. Odebral jsem desítku a co mi zůstalo? Kolik desítek nám zbylo? Máme teď jen jednu desítku. Takže zapíšeme 1 na řád desítek. Podíváme se kolik zbylo jednotek. Jednotek máme pořád 7. Takže zapíšeme 7 na řád jednotek. 27 minus 10 je jedna desítka a 7 jednotek, neboli 17. Jiný způsob jak nad tím můžete přemýšlet. Možná jste to tímto způsobem udělali úplně na začátku. Pokud odečítám 1, snížím řád jednotek o 1. Takže z 27 bude 26. Pokud odečítám 10, řád desítek se sníží o 1, takže přejdeme z 2 v řádu desitek na 1 v řádu desítek. Neboli přejdeme z 27 na 17. Řád jednotek zůstane nezměněn.
video