Přihlásit se

Slovní úloha: Směna peněz při nakupování Slovní úloha na výměnu peněz

Karel koupil 5 jablek, každé stálo 47 centů. Zaplatil pětidolarovou bankovkou. Kolik mu prodavač vrátil? Počítejme tedy vše v centech, když máme cenu uedenou v centech. Začneme tím, kolik bude stát 5 jablek? Máme tu 5 jablek, 5 jablek napíšu zeleně. Máme tedy 5 jablek a každé stojí 47 centů. 5 jablek krát hodnota 1 jablka, tedy 47 centů, nám dá celkovou cenu 5 jablek. Kolik je 5 krát 47 centů? Spočítáme to. 5 krát 40 je 200. 5 krát 7 je 35. Takže to bude 235 centů. Jablka tedy stála 235 centů. Kolik Karel zaplatil? Zaplatil pětidolarovou bankovkou. Kolik je 5 dolarů v centech? Ukážeme si to. 5 dolarů, když máme 100 centů za dolar... Je 500 centů. Tady teď máme cenu jablek a tady kolik bylo placeno. Teď už můžeme spočítat, kolik dostane nazpátek centů. Zaplatil 500. Jablka stála 235. Musíme těch 235 tedy odečíst. Možná to zvládnete z hlavy, ale my si to tady spočítáme pod sebou. Uděláme to pomocí přesouvání. Máme 0 na místě jednotek. A 0 na místě desítek. Půjčíme si tedy jedničku od stovek. Půjčíme si 100, takže máme už jen 400. Půjčených 100 nám pak dá 10 desítek. Takže sem můžeme napsat 10. Ale pak jednu desítku dáme pryč, takže nám jich zůstane 9. Odebranou desítku pak dáme jednotkám, kterých teď tedy máme 10. A můžeme odečítat. 10 minus 5 je 5. 9 minus 3 je 6. 4 minus 2 je 2. Kolik tedy dostal Karel zpátky? Mělo by to být 265 centů. Kdybychom to chtěli napsat v dolarech, tak už víme, že každý dolar má 100 centů. A v tom případě si to pak můžeme rozložit na 200 centů a 65 centů. A 200 centů, to je 2 krát 100 centů nebo prostě 2 dolary. Takže tu teď máme 2 dolary a 65 centů. A protože je 65 centů vlastně 65 setin dolaru, můžeme to celé zapsat jako 2 a 65/100 dolaru. A to je dohromady 2,65 $. Karel dostal zpátky 2,65 dolarů.
video