Přihlásit se

Sčítání dvojciferných čísel Příklady na sčítání dvojciferných čísel

Tak, udělejme pár příkladů ze cvičení Khanovy školy, abychom viděli možnosti sčítání čísel. Tady vybíráme možnost, která odpovídá součtu 78 plus 9. Vybereme, co na to sedí. Takže, první možnost je 77 plus 10. Dobře, dává to smysl? Místo čísla 78 máme 77, tudíž o 1 menší než je 77 a místo 9 máme o 1 větší, což je 10. To dává smysl. Když odebereme 1 ze 78, ale přidáme 1 k 9, vyjde nám stejná suma. Je to stejné jako 78 plus 9. Takže, tohle je v pořádku, přesně tohle. Tohle bude jednodušší, protože to jde jednodušeji spočítat, protože teď přidáváme k 77 hezkou desítku. My teď zvýšíme číslo 77 o 10, takže to bude rovno 87. Je to o něco jednodušší než toto. Teď, co dělají zde? Přidává se 7 a 8. Podívejme se, že zde je 78. Zadání nás zkouší, ale 7 není 70, takže toto nebude dávat smysl. Můžu tedy zvolit jen první možnost. Udělejme pár dalších příkladů. Zvolte odpověď, která odpovídá 35 plus 15. Zvolte, co je správně. Zde máme 35 plus 5 a pak plus 10, takže oni rozdělili 15 na 10 a 5, což odpovídá, 15 je stejné jako 10 plus 5. Toto vypadá dobře, zde se dostáváme na 40, to můžeme spočítat zpaměti, a poté přidáváme 10, tím se dostáváme na 50. Tohle tedy určitě je dobře. A co se děje tady? 30 plus 20. Takže, místo 35 máme 30, to je o 5 méně, a poté zvětšili číslo 15 o 5. Bereme tedy 5 ze 35, máme 30. Poté přidáváme 5 k 15, tudíž 20. To dává také smysl a vypadá to správně, protože 30 plus 20... 3 desítky plus 2 desítky, to bude 5 desítek, neboli 50. jde to spočítat velmi jednoduše, odebrali jsme 5 od 35 a přidali 5 k 15. To dává smysl. Udělejme ještě jeden příklad. Zvolte možnost, která odpovídá 41 plus 52. Označte všechny správné odpovědi. Sčítám 40 plus 52, pak přičtu 1. Podívejme se, 41 plus 52... Takže 40, od 41 jsme odebrali 1, to si necháme na později. 52 se nezměnilo, takže 41 plus 52 je stejné jako 40 plus 52 plus 1. Akorát přidáváme jedničku později, a důvod, proč je to lehčí, je, že přemýšlíme nejdříve o místech desítek, 40 plus 52 je 92, potom přidáme 1 a máme 93. Zamysleme se nad tímto. 43 plus 50. Přidali tedy 2 ke 41 a vzali 2 z 52. Ano, to dává smysl. Zde jsme přidali 2 a zde jsme 2 vzali, takže to nám dá stejný výsledek. Stále dostaneme výsledek 93, je to velmi užitečné, číslo 52 se mění v krásnou kulatou 50 tím, že jsme vzali 2 z 52 a přidali to ke 41, které se tak změní na 43.
video