Přihlásit se

Odčítání dvojciferných čísel Odčítání dvojciferných čísel bez přeskupování

video