Přičítání jednociferného čísla pod sebou Spočítáme příklad 35 plus 6. Půjde o sčítání pod sebou s přechodem přes desítku. K tomu si desítky a jednotky nakreslíme a ukážeme si na nich, jak s nimi při přechodu přes 10 budeme pracovat.

video