Přihlásit se

Opačná čísla Znázornění opačných čísel na číselné ose

Co chci v tomto videu udělat je zamyslet se nad tím, co to znamená mít opak nějakého čísla. Nakreslíme si zde číselnou osu... A na tu osu dáme čísla. Můžeme začít nulou a směrem doprava budeme mít kladná čísla. 1, 2, 3, 4, 5. A směrem doleva od nuly čísla záporná. Takže -1, -2, -3, -4, a tak bych mohl pokračovat pořád. Pojďme si vybrat jedno číslo. Vezmeme si třeba číslo 3. Co bude číslem opačným k číslu 3? Číslo opačné je takové číslo, které má stejnou vzdálenost od nuly, jen z druhé strany. Takže číslo 3 je vzdáleno od nuly tři políčka doprava. 1, 2, 3. Číslo opačné bude tři políčka od nuly, ale doleva. 1, 2, 3. Číslo opačné k číslu 3 je -3! Nakreslím tu takovou tabulku. Tady bude číslo. A tady bude číslo opačné. Před chvílí jsme si řekli, že když máme číslo 3, číslo opačné bude -3. Ale co když je číslo záporné? Co když to bude třeba -4? Co je opakem tohoto čísla? Schválně, zastavte si video a zkuste popřemýšlet. Nejspíš si říkáte, dobře, -4 je tady. Čtyři políčka od nuly směrem doleva. 1, 2, 3, 4 od nuly doleva. Takže číslo opačné bude čtyři políčka od nuly doprava. 1, 2, 3, 4. Číslo bude kladné. Výsledek je +4. Nejspíš už začínáte vidět jednoduchý vzorec. Číslo opačné bude vždy stejné, bude mít pouze opačné znaménko. Pokud budete mít číslo +3, číslo opačné bude -3. Když zvolíte číslo -4, číslo opačné bude +4. Ve zkratce, čísla budou mít vždy stejnou absolutní hodnotu, ale opačné znaménko. Nebo jinak: pokud je +3 3 políčka od nuly doprava, číslo opačné bude 3 políčka od nuly doleva. Nebo když je -4 4 políčka od nuly doleva, číslo opačné bude 4 políčka od nuly doprava. Dáme si poslední příklad. Jaké bude číslo opačné k... Jaké je číslo opačné k číslu 1? Číslo 1 je 1 políčko od nuly doprava, takže číslo opačné je 1 políčko od nuly doleva. Čili -1. Jinak řečeno, číslo 1 je kladné. Abychom získali číslo opačné, změníme znaménko. Z čísla kladného se stane číslo záporné. Výsledek je tedy -1. Můžete to dělat tak či onak.
video