Prvočísla Jak poznáme, která čísla jsou prvočísly?

video