Přihlásit se

Slovní úloha: ztrácení tenisových míčků Slovní úloha na odčítání

Druhá třída paní Grange má 45 tenisáků. Kdykoli dělám slovní úlohy, raději si hned zapíšu informace, které v ní jsou. Začneme s 45 tenisáky. Dále nám řekli, že 19 tenisáků... Taže začala s 45 tenisáky, se kterými si třída házela. Dále nám říkají, že 19 tenisáků bylo přehozeno přes plot a dalších 6 se prostě ztratilo. Kolik tenisáků zbylo třídě paní Grange? Když dělám slovní úlohy jako je tato, musím se nejdřív rozhodnout, jak začít. Začnu se 45 tenisáky, co se stalo poté? Získávám tenisáky nebo o ně přicházím? Začal jsem se 45 tenisáky, tedy třída paní Grange začala s 45 tenisáky, poté bylo 19 tenisáků přehozeno přes plot, takže o míčky přišli. A dalších 6 míčku se ztratilo, takže o ty také přišli. A když něco ztratím, třeba tenisové míčky, míčky, se kterými jsem začal, tak budu odečítat. Dalším vodítkem k tomu, že budeme odečítat může být i to, že se nás ptali, kolik míčků třídě zbylo, díky tomu nás může napadnout, že neměli všechny míčky se kterými si začali hrát, takže budeme odečítat. Z úlohy to i jasně vyplývá, 19 míčků bylo přehozeno přes plot, ztratily se, takže odčítáme od původní hodnoty. A poté dalších 6 zmizelo, takže bychom je měli odečít společně s těmi 19. Pojďme to udělat. Nejdříve pojďme odečíst těch 19. Takže jsme začali se 45 míčky, a poté bylo 19 přehozeno přes plot. Když se jich 19 přehodilo přes plot, budeme je odečítat. Ztratili ty míčky, takže kolik to bude? Pokud se podíváme na jednotky, máme zde 5 minus 9 jednotek. Vzhledem k tomu, že 5 je menší než 9, musíme udělat přeskupení. takže pojďme na desítky. Místo 4 desítek, vezmeme 3 desítky a poté uděláme z desítky jednotky. Takže to bude 10 jednotek. 10 jednotek plus 5 jednotek je 15. Nyní můžeme začít odečítat. 15 minus 9 je 6, protože 9 plus 6 je 15 A nyní 3 desítky minus 1 desítka to jsou 2 desítky, tedy 26. Ale je to všechno? Ne. Tohle je pouze počet míčků, které nám zbyly poté, co bylo 19 hozeno přes plot, ale ještě pořád máme těch 6, které se ztratily. Takže chceme dát ještě pryč těch 6, které se ztratily. Pojďme to udělat. Takže jsme začali se 45, 19 jich bylo hozeno přes plot a nyní jich máme 26. Následně jich 6 zmizelo, takže musíme, znovu opakuji, že zmizely a nemohou se tedy magicky objevit. A jelikož zmizely, musíme odečítat. Zmizely, takže je chceme odečíst. Kolik nám tedy zbylo? 6 jednotek minus 6 jednotek je 0. 2 desítky minus nic, to prostě budou 2 desítky. Takže kolik nám zbylo? Nebo kolik jich zbylo třídě paní Grange? To vidíte přímo tady. Mají 20 tenisáků, 20 jich zbylo. Začali s 45, 19 jich hodili přes plot, takže je ztratili, proto jsme je odečetli. To nám dalo číslo 26. Poté jich 6 zmizelo, takže jsme je také odečetli a dostali jsme 20.
video