Přihlásit se

Slovní úloha: pastelky Slovní úloha na sčítání pastelek

Třída paní Henryové má 64 pastelek. Na konci roku zbývá pouze 31 pastelek. Kolik pastelek bylo použito? Zde je obrázek. Na začátku roku tu je 64 pastelek. 6 desítek a 4 jednotky. 1, 2, 3, 4, 5, 6 desítek a 1, 2, 3, 4 jednotky. Takže to je 64 na začátku roku a na konci roku zbývá pouze 31. 31 jsou 3 desítky a 1 jednotka. 3 desítky. 1, 2, 3 desítky a 1 jednotka. Takže kolik jich bylo použito? Pozastavte si video a zkuste si to sami. Dobře, předpokládám, že jste to zkusili. Pojďme to vyřešit společně. Dá se to udělat několika způsoby. Pokud bychom tu neměli obrázek, mohli bychom říci, že její třída začala se 64 pastelkami, některé použili, takže pokud je používáme, tak je odstraňujeme pryč. Takže pokud používáte pastelky, odečtete nějaké číslo od 64, já sem zatím nechám prázdné políčko. Takže 64 minus číslo, které používáme, bude rovno číslu, které zbývá. Takže toto je rovno tomu, co zbylo. A oni nám řekli, že zbylo 31 pastelek. 31 pastelek zbývá. Takže musíme zjistit, co bude tady. Kolik je tohle? 64 minus kolik je 31? Pokud 64 minus něco je 31, tak mohu prohodit 31 a prázdné políčko. To znamená, že 64 minus 31 je rovno prázdnému políčku. Jak jsem to udělal? Jak nad tím přemýšlím? Představte si 64 věcí, tato plocha představuje 64. Toto je 64, přesně takhle. A pokud tohle je 31, tak tohle je naše prázdné políčko Známe prázdné políčko, takže sem můžu dát otazník, pokud chci. Mohu sem dát otazník. Tohle je otazník. Takže víme, že 64 minus otazník se rovná 31. Nebo 31 plus otazník se rovná 64. Nebo že 64 minus 31 nám dá otazník, který je právě tady. Takže musíme pouze přijít na to, kolik je 64 minus 31. Pojďme to udělat. Uděláme to hned tady. Takže 64 mínus 31 se rovná... Podívejme se na jednotky. 4 jednotky minus 1 jednotka se rovná 3 jednotky. 6 destítek minus 3 desítky jsou 3 desítky. Takže prázdné políčko je 33. Zkontrolujme to. 64 minus 33 je 31. Nebo 64 minus 31 je 33. Takže bylo použito 33 pastelek. Jelikož tu máme obrázek, můžeme ho využít. Jak to uděláme? Takže s tímhle začali. Toto je 64. 6 desítek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 desítek. a 1, 2, 3, 4 jednotky. To je tedy 64 a skončili s 31. Takže kolik desítek použijeme, abychom se dostali od zadání k výsledku? Podívejme, zbyly nám pouze 3 desítky. Zde je 6 desítek. Takže jsme použili 1, 2, 3 desítky Použili jsme 3 desítky. Kolik jednotek jsme použili? Tady máme 4, ale zde už je pouze 1. Takže jsme použili 3. Použili jsme 3 jednotky. Pokud vezmete pryč tyhle 3 desítky a tyhle 3 jednotky, zbyde Vám počet pastelek, který zůstal na konci roku. Takže můžeme říci, že jsme použili 3 desítky a 3 jednotky. Takže kolik to bude? 3 desítky a 3 jednotky je 33.
video