Přihlásit se

Odčítání desetinných čísel do řádu tisícin Odčítání desetinných čísel do řádu tisícin

Pojďme spočítat 39,1 minus 0,794. Zastavte video a nejdříve to zkuste sami. Předpokládám, že jste to zkusili, pojďme to projít společně. Takže nejprve to přepíšu. Máme 39,1 minus… Desetinná čísla napíšu takto, nula patří na místo jednotek, takže ji dám na místo jednotek, 0,794. A teď už můžeme tento rozdíl spočítat. Jak odečteme 4 od toho prázdna zde? A to samé s 9. Prázdné místo je to samé jako 0. Zdá se, že bychom už mohli začít odečítat. Pořád máme problém. Snažíme se odečíst 4 od 0 a 9 od 0. Můžeme vzít tu 1 desetinu a zkusit ji přeskupit na místo setin a tisícin. Přemýšlejme o tom. Pokud z tohoto uděláme… Vlastně to nám moc nepomůže. Mohli bychom to udělat, ale pak budeme mít 0 desetin, a máme opět problém. Pojďme se podívat na místo jednotek. Zbavíme se 1 jednotky, což je 8 jednotek a 10 desetin. Máme tedy 11 desetin, 10 a další 1 desetina je 11 desetin. Teď vezměme 1 z těch desetin, abychom měli 10 desetin, a přidáme ji k setinám. Takže máme 10 setin. Vezměme 1 z těch setin, takže teď máme 9 setin a sečtěme ji k tisícinám. Takže máme 10 tisícin. Teď už můžeme odečítat. Takže 10 minus 4 je 6. 9 minus 9 je 0. 10 minus 7 je 3. Máme desetinnou čárku. 8 minus 0 je 8. A 3 minus nic je 3. Jsme hotovi, výsledek je 38,306.
video