Přihlásit se

Slovní úloha na procenta Jak spočítáme původní cenu, pokud známe cenu zlevněnou?

Řekněme, že dnes jdu do obchodu s ovocem a mají ve slevě guave. Je sleva 30% na guave. Pouze dnes. Tak si říkám, že půjdu a pár kousků guave si koupím. Tak jdu a koupím si 6 plodů guave. A to je všechno. U pokladny nemáme žádné příplatky ani daně navíc. A tak mi za 6 guave u pokladny vypočítají cenu se slevou 30%. Mám zaplatit 12,60 dolarů. To je cena s 30% slevou na 6 kusů guave. Jdu domů a manželka mi řekne: Sale, můžeš zítra ještě 2 guave přikoupit? Řeknu, že určitě. Druhý den jdu a chci koupit další 2 guave. Ale sleva 30% už neplatí. Ta platila jen 1 den, když jsem jich koupil 6. Kolik mě tyto 2 guave budou stát? Jaká bude cena 2 kusů guave při plné ceně? Je dobré se hned na začátku zamyslet nad tím, kolik by těch 6 kusů guave stálo při plné ceně. Toto je cena se slevou, že? Toto je cena se slevou. Kolik by mě stály, kdybych platil plnou cenu? Tak teď použijeme algebru. Vyberu na to vhodnou barvu. Asi tuto šedivou. Řekněme, že ‚x‘ se rovná ceně 6 kusů guave za plnou cenu. V podstatě pokud odečteme 30% z tohoto, dostaneme 12,60 dolarů. Proveďme to. Máme-li plnou cenu 6 guave, odečteme z tohoto 30%. To je to samé jako 0,30. Nebo bych mohl napsat 0,3. Mohl bych vynechat tuhle 0, napíšu to takto. Manželka mi pořád říká, abych psal 0 před desetinnými čísly. To je plná cena 6 guave minus 0,3 krát plná cena 6 guave. Vlastně jen odečítám 30% plné ceny z plné ceny. Tak jsme vypočítali cenu bez slevy. Tohle se bude rovnat 12,60 dolarů. Jen jsem odečetl 30% z plné ceny. A teď jdeme na algebru. Tady před ‚x‘ si můžeme představit 1, je to totéž jako ‚x‘. 1x minus 0,3x se rovná 0,7x. Dostáváme 0,7x nebo bychom mohli říct 0,70, pokud chcete, je to stejné číslo. 0,7x se rovná 12,60. A jakmile si na tyto příklady zvyknete, můžete přeskočit rovnou na tento krok. Řekněte si, 70% plné ceny se rovná ceně ve slevě, je to tak? Odečetl jsem 30%. Tohle je 70% plné ceny. Můžete přeskočit na tento krok, jakmile si na tyto příklady zvyknete. A teď stačí vypočítat ‚x‘. Vydělíme obě strany 0,7, dostáváte x se rovná 12,6 děleno 0,7. Můžeme použít kalkulačku, ale neuškodí si procvičit dělení desetinných čísel. Tak to spočítáme. 12,60 děleno 0,7. Vynásobme obě čísla 10, to děláme, když chceme posunout desetinnou čárku o jedno místo doprava. Z 0,7 se stává 7, tohoto si nevšímejte. Z 12,60 setin mám 126, posunuli jsme desetinnou čárku. A jsme připraveni na dělení. Toto je teď 7 a ne 0,7. 12 děleno 7 je 1. 1 krát 7 je 7. 12 minus 7 je 5. Sepíšeme 6. 56 děleno 7 je 8. 8 krát 7 je 56. Nemáme žádný zbytek. Je to 18, za desetinnou čárkou není nic. Je to tedy 18 dolarů. X se rovná 18. Pamatujete si, co ‚x‘ představovalo? ‚X‘ byla plná cena 6 kusů guave. Plná cena 6 kusů byla ‚x‘, ‚x‘ je plná cena 6 kusů guave. Další otázkou je, kolik mě budou 2 guave stát při plné ceně? Tohle je plná cena za 6 kusů. Můžete hned vypočítat, jaká bude plná cena 1 guave. 18 vydělíme 6. 18 děleno 6 je 3. Plná cena 1 kusu guave jsou 3 dolary. Chceme 2 kusy guave, 2 kusy budou stát 2 krát 3 dolary, to je 6 dolarů. Jinak jsme si mohli říct: aha, 6 kusů za plnou cenu stojí 18 dolarů. 2 je 1/3 ze 6. 1/3 z 18 dolarů je 6 dolarů. Rychle zopakujeme, co jsme tu dělali. Řekli jsme, že cena se slevou na 6 guave je 12,60 dolarů. A to po odečtení 30% z plné ceny. Nebo můžete říct, že je to 70% plné ceny. Můžete říct, že plná cena 6 guave minus 30% plné ceny 6 guave se rovná 12,60. To je stejné jako 70% plné ceny, je to 12,60. Vypočítali jsme to pomocí algebry. Vydělili jsme obě strany 0,7 a potom ‚x‘, plná cena 6 guave, je 18 dolarů, nebo 3 dolary za 1 guave, nebo 6 dolarů za 2 guave. Snad vám to pomohlo.
video