Přihlásit se

Převod jednotek vzdálenosti Převod metrických jednotek vzdálenosti

V tomto videu bych chtěl převádět jednotky z kilometrů na metry a centimetry. Začněme s těmi 2 kilometry. Zkuste si zastavit toto video a vyřešit to sami. Už přeci víme, že jeden kilometr znamená 1000 metrů. Takže si to můžete představit jako 2 krát 1000 metrů. Teď to sem napíšu. Tohle se rovná 2 krát 1000 metrů, což se rovná 2000 metrů. Kdybychom chtěli převést 11 kilometrů na metry, udělali bychom totéž. 11 kilometrů... tohle tady znamená 1000 metrů. Mohli byste si to představit jako 11 krát 1000 metrů. Takže 11 krát 1000 bude 11 000 metrů. Teď tyhle vzdálenosti převeďme ještě na centimetry. A tady si stačí zapamatovat, že 1 metr se rovná 100 centimetrům. Teď to sem napíšu. 1 metr se rovná 100 centimetrům. To je proto, že předpona "centi" znamená jednu setinu. Mohli byste to také napsat tak, že jeden centimetr se rovná 1/100 metru. Ale protože máme více metrů, můžeme říct, že každý z těchto metrů, se bude rovnat 100 centimetrům. Kdybychom tedy chtěli převést 2000 metrů na centimetry, mohli bychom říct že máme 2000 metrů, a každý z těchto metrů se bude rovnat 100 centimetrům. A to se bude rovnat 2000 krát 100. Takže tady bude 2 a pak tu ještě máme tři nuly z čísla 2000. A pokaždé, když násobíme 10, přidáme tam další nulu. Neboli budete mít další nulu na konci toho čísla. A protože budeme násobit 100, můžeme si to rozložit na násobení deseti dvakrát. A budeme tam mít další dvě nuly. A tak to tedy bude 200 000 centimetrů. Udělejme tady totéž, ale s 11 kilometry. Tedy vlastně 11 000 metry. A ještě jednou si zastavte toto video a zkuste to převést na centimetry. Je to úplně to samé. Máme 11 000 metrů, a každý z nich se rovná 100 centimetrům. Takže tady bude 11 a tady máme 1, 2, 3, 4, 5 nul. Takže výsledek je 1 100 000 centimetrů.
video