Přihlásit se

Znaménko - jako opak Jak používáme znaménko minus k určení opačného čísla?

V předchozím videu jsme už mluvili o tom, co je to opačné číslo, ale trošku si to zopakujeme. Začneme s pozitivním číslem, řekněme s číslem 4. Máme číslo a chceme přemýšlet o tom, co je to opak toho čísla. Tohle je jenom symbol pro číslo nebo zkratka pro číslo. Takže když je to číslo 4, co je jeho opak? No, 4 je 1, 2, 3, 4 místa doprava od 0. Kladné 4 jsou 4 doprava od 0. Takže opak bude 1, 2, 3, 4 doleva. Takže to bude -4. Další pohled je, že když máte kladné číslo, pak jeho opak bude zápor tohoto čísla. Takže se na to můžeme dívat tak, že zde záporné znaménko doslova znamená opak. Dá se říct, že tohle je číslo, které je opakem 4. Pojďme si to napsat. Napíšu -4. To doslova znamená… Můžete brát tohle minus ve smyslu opaku. Opak 4. Kdybychom chtěli říct minus… A místo konkrétního čísla máme písmeno, které zastupuje číslo. Takže když bych řekl -A, tak to znamená opak čísla A. Udělám to raději modře. Opak písmene A. Pokud vás tohle trošku mate, řekněte si, že A může být jakékoli číslo. Udělám číselnou osu, jen aby to bylo přehlednější, a začalo to dávat trošku víc smysl. Tady máme číselnou osu. Udělám na ní značky. Nevím, jak dalekou jsou tyhle značky od sebe, ale řekněme, že A je nějaké číslo přímo tady. -A bude opak A. Takže když je A třetí značka vpravo, -A musí být třetí značka vlevo. 1, 2, 3. Takže opak A bude tato hodnota přímo tady. Můžeme napsat -A přímo sem. Můžeme doslova napsat, že opak A, je tato hodnota přímo tady. Nebo, jako zkratku, můžeme napsat jednoduše minus. Můžeme prostě říct, že tohle je -A. S tím na paměti, když znaménko minus považujeme za opak čehokoliv, co dáme za něj, pojďme zkusit něco zajímavého. Co by bylo minus… Udělám to jinou barvou. Co by bylo -(-3)? Doporučuji vám pozastavit video a zamyslet se nad tím. Dobře, právě jsme si řekli, že tohle minus znamená opak. Můžete o tom přemýšlet tak, že tohle znamená opak záporného čísla. Opak -3. Co je opak -3? -3 leží tři místa vlevo od nuly. 1, 2, 3. Takže opak bude tři místa vpravo od nuly. 1, 2, 3. Takže to bude +3. Tohle se rovná +3. Mohli bychom jednoduše napsat 3. Tohle vám snad lépe přiblíží, co je to opak čísla, a jak se to vztahuje ke znaménku minus. Mohli bychom pokračovat. Mohli bychom udělat něco jako: co je -(-(-2))? Tahle část v záporu je opak -2, což vlastně bude opak opaku 2, bude jednoduše 2. Pokaždé, když řeknete opak, tak přeskočíte na druhou stranu číselné osy. Tohle vás přehodí doleva, a tohle zpátky doprava. Takže tohle všechno bude 2. Potom ale vezmete opak 2, což je -2. Když před tohle přidáte další minus, bude to zase opak. Takže opak -2, a už je to zase kladné. Takže vždy, když před něco přidáte minus, dostanete se na druhou stranu číselné osy.
video