Přihlásit se

Vyjádření proměnné z výrazu Příklad na vyjádření proměnné z výrazu

Místní nemocnice pořádá tombolu. Cena pro jednu osobu, která se účastní tomboly je dána následujícím výrazem: 5t plus 3, kde ‚t‘ znamená počet lístků, které tato osoba kupuje. Spočítejte hodnotu výrazu pro ‚t‘ rovno 1, ‚t‘ rovno 8 a ‚t‘ rovno 10. Začněme s první situací, kde ‚t‘ je rovno 1. Pak z tohoto výrazu dostaneme: 5 krát 1 plus 3 a víme z pořadí operací, že násobení provádíme před sčítáním, takže (5 krát 1) plus 3 se rovná 5 plus 3, to je rovno 8. Teď uděláme případ, kdy ‚t‘ je rovno 8, po dosazení budeme mít: (5 krát 8) plus 3 se rovná 40 plus 3, to je rovno 43. Zbývá nám poslední situace, kde ‚t‘ je 10. Máme (5 krát 10) plus 3 se rovná 50 plus 3, to se rovná 53. Máme hotovo.
video