Sčítání 3ciferných čísel bez přechodu přes 10 Budeme sčítat 327 plus 251 pod sebou a pomůžeme si k tomu obrázkem, kde budou nakreslené stovky, desítky i jednotky.

video