Přihlásit se

Sčítání trojciferných čísel bez přeskupování .

Takže tu mám dvě čísla, která chci sečíst. První je číslo 327 což znamená 3 stovky, mám 3 na místě stovek. Vidíte je přímo tady, 3 stovky. Každý z těchto velkých čtverečků má 100 kostiček, takže 3 čtverce budou 3 stovky. Potom tu mám 2 desítky. 2 desítky, 2 je na místě desítek, takže to jsou 2 desítky přímo tady. A nakonec 7 jednotek, je tu 7 na místě jednotek. 7 je na místě jednotek, takže tu vidíte 7. 7 jednotek přímo zde. Takže to jsou 3 stovky, 2 desítky a 7 jednotek, neboli 327. Nyní k tomu chci přičíst 251. Nebo by se dalo říci, že chci přičíst 2 stovky, protože 2 je na místě stovek, 2 stovky. 1 stovka, 2 stovky. 50 je to samé jako 5 desítek, vidíme 5 na místě desítek. 5, udělám to stejnou barvou, 5 desítek přímo tady. 1 desítka, 2, 3, 4 a 5 desítek. A konečně tu máme 1 na místě jednotek, což znamená prostě 1. To vidíte přímo zde. Tohle je 1. 1 jednotka. Nyní pozastavte video a zkuste si čísla sečíst sami. Dobře, zkusíme to spolu. Takže máme 7 jednotek a k tomu přidáme 1 jednotku. Kolik jednotek to tedy bude? 7 jednotek plus 1 jednotka je 8 jednotek. To vidíte tady. 7 a dohromady je to 8 jednotek. 7 plus 1 je 8 jednotek. Nyní se podívejme na desítky. Mám tu 2 desítky a přičtu k nim ještě 5 desítek. Dám je dohromady a budu mít 7 desítek. 2 desítky plus 5 desítek, to je 7 desítek. A nakonec, když máte 3 stovky a přidáte k nim 2 stovky, kolik stovek budete mít? Budete mít 5 stovek. Vidíte zde 5 skupinek po stovce. Na místo stovek pak dáte 5. Takže 327 plus 251 se rovná 578. 5 stovek, 7 desítek a 8 jednotek.
video