Přihlásit se

Sčítání trojciferných čísel bez přeskupování .

video