Odčítání 3ciferných čísel bez přechodu přes 10 Budeme odčítat 3ciferná čísla pod sebou bez přechodu přes 10. K tomu si nakreslíme obrázek pro představu stovek, desítek a jednotek a budeme je při odčítání škrtat.

video