Přihlásit se

Odčítání trojciferných čísel bez přeskupování .

Máme zde číslo 357. 3 je na místě stovek. To představuje 300. 1, 2, 3 stovky. 300 přímo zde, to je to, co ta 3 představuje. Napíšu to. Toto je místo stovek. Poté máme 5 na místě desítek. To představuje 1, 2, 3, 4, 5 desítek. A v neposlední řadě, na místě jednotek máme číslo 7. To představuje 7 jednotek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jednotek. A od toho chceme odečíst 251, neboli odečíst 2 stovky, 5 desítek a 1 jednotku Takže pozastavte video a popřemýšlejte o tom, kolik to bude. Pojďme se na to podívat společně. Nejdříve se soustřeďme na jednotky. Začínáme se 7 jednotkami ve 3 stovkách, 5 desítkách a 7 jednotkách. 357. 7 jednotek. A chystáme se odečíst od toho 1 jednotku. Udělám to jinou barvou. Takže odečteme 1 jednotku. Dáme ji pryč a zbyde nám 6 jednotek. Nyní se posuneme na místo desítek. Začneme s 5 desítkami, ale dáme pryč, odečteme, 5 desítek. Takže odečteme 1, 2, 3, 4, 5 desítek. Všechny destíky jsme odstranili. Takže nyní máme 0 desítek. A nyní, konečně, začneme se 3 stovkami, ale 2 z nich chceme odstranit. Chceme dát pryč 2 stovky. Takže pojďme na to, dejme pryč 1 stovku, 2 stovky. Zbyde nám pouze 1 stovka, právě tady. Zůstala nám zde pouze 1 stovka. 3 stovky minus 2 stovky se rovná 1 stovka. Takže doufám, že jste porozuměli tomu, co se děje na místě jednotlivých řádů. Mohli byste říci: Podtrhnu čísla, podívám se na hodnoty jednotlivých řádů a mám zde 7 minus 1 je 6, 5 minus 5 se rovná nula a 3 minus 2 je 1. Ale já bych chtěl, abyste pochopili, o co jde. Toto je 7 jednotek minus 1 jednotka, což nám dá 6 jednotek. Toto je 5 desítek minus 5 desítek, takže žádné desítky nezůstanou, budeme mít 0 desítek. a 3 stovky, tři skupiny stovek minus 2 stovky nám zanechá 1 stovku. Výsledkem tedy bude 106. 1 stovka, 0 desítek a 6 jednotek.
video