Přihlásit se

Slovní úloha Převládající hvězdice

Jacques plul ponorkou na dno oceánu, kde objevil podvodní město. Hvězdice převládaly ve městě. Je to fascinující. Bylo tam 59 mořských koníků, kterých bylo o 28 méně než hvězdic. O 28 méně než množství hvězdic... Už jsem tuto barvu použil... Než množství hvězdic. Kolik hvězdic tam bylo? Pojďme se zamyslet nad druhou větou. Množství mořských koníků je o 28 menší než množství hvězdic. Můžeme si napsat, že mořských koníků je o 28 méně než hvězdic. Takže to znamená, že to odpovídá počtu hvězdic minus 28. O 28 méně než je počet hvězdic. Napíši to modrou barvou. Když mám počet hvězdic a odečtu od nich 28, dostanu počet mořských koníků. To nám říkají, kolik je těch koníků. "Bylo tam 59 mořských koníků, což bylo o 28 méně než počet hvězdic." Vlastně nám říkají, kolik je koníků. Je to 59, můžeme si to tedy napsat, 59 je počet hvězdic minus 28. Další možnost řešení je říct si, že je tam o 28 více hvězdic než koníků. Můžeme to tedy přepsat, že jakýkoliv počet koníků tam je, a říkají nám, že tam je 59 koníků. Je tam o 28 více hvězdic. Kdykoliv máme problém jako tento, vždycky je dobré se podívat... Stačí se zeptat, bude víc koníků nebo hvězdic? A když se podíváme na informace, které už máme, říkají nám, že tam je 59 koníků, což bylo o 28 méně než počet hvězdic. Takže, pokud tam je méně koníků, tak bude více hvězdic. To dává smysl. Pokud půjdeme tedy od koníků, od počtu koníků k počtu hvězdic, přičítáme 28, protože je tam více hvězdic než koníků. Teď zjistíme, kolik je 59 plus 28. 59 je 5 desítek a 9 jednotek. 28, napíšeme si 2 desítky na místě desítek a 8 jednotek na místě jednotek. Přičítáme. Půjdeme od počtu koníků, přidáme 28 a dostaneme počet hvězdic. Nejdříve pojďme na místo jednotek. 9 jednotek plus 8 jednotek je 17 jednotek. Napíšeme si 7 jednotek a 1 desítka, mohli bychom to udělat i jinak. Ale já si napsal 1 desítku z čísla 17, napsal jsem to na místě desítek. A teď mohu přidat 1 desítku plus 5 desítek plus 2 desítky, podívejme se. 1 plus 5 je 8. 8 desítek. Takže počet hvězdic je 87. Vždy provedeme kontrolu. Počet hvězdic je přesně tady, je to 87. Takže jestli tam je 59 koníků, je to o 28 méně než 87? Ano, je. Je to přesně o 28 méně. Takhle se takové příklady řeší.
video