Přihlásit se

Příklad na racionální čísla Slovní úloha na racionální čísla: Kosmetika

Jess právě začala s výrobou kosmetických výrobků z přírodních ingrediencí. Chce své výrobky propagovat tím, že v sousedství rozdá tašky se vzorky. Spočítala, že jí příprava jedné tašky zabere 2 minuty. Kolik hodin… Zadali nám minuty, ale chtějí po nás hodiny. Kolik hodin zabere příprava 1200 tašek se vzorky, když požádá 7 kamarádů o pomoc? První věcí, nad kterou se zamyslíme, je: jak dlouho to bude trvat samotné Jess? Sama si spočítala, že jí jedna taška zabere 2 minuty. A máme 1 200 tašek, ne 12, ale 1 200. Každá z 1 200 tašek trvá 2 minuty. Takže to máme 2 krát 1200, to je 2 400 minut. Tolik v případě, že by vše balila sama, ale jí bude pomáhat 7 kamarádů. A můžeme předpokládat, že všichni zvládnou balení také za 2 minuty. Je to záludné, protože Vás to svádí k tomu, abyste dělili 7. Řeknete si totiž, že máme sedmkrát více lidí. Ale vzpomeňte si, že požádala 7 přátel, takže dohromady bude pracovat 8 lidí. Máme tedy Jess a 7 jejích přátel. Tedy práce bude osmkrát rychlejší, než kdyby Jess pracovala sama. Tak dlouho to trvá jedné osobě. Když budete mít k ruce 8 osob, budete také potřebovat osmkrát méně času. Tedy pro 8 lidí to bude 2 400 děleno 8, to je 300 minut. Příklad je tedy hotov, s výjimkou případu, kdy se nás ptají na výsledek v hodinách. Tedy kolik hodin je 300 minut? Hodina má 60 minut, takže máme 300 minut (budeme psát min pro zkrácení) děleno 60 minutami za hodinu nám dává, 300 děleno 60 je 5, 5 hodin. Takže Jess a jejím 7 kamarádům, celkově 8 lidem, zabere příprava tašek 5 hodin.
video