Renesance, kolonialismus a obchod s otroky
Renesance, kolonialismus a obchod s otroky (2/5) · 11:40

Kolumbovská výměna Jak se změnil Starý Svět po objevení Nového? Evropští dobyvatelé, obchodnící a osadníci přinesli nemoci a agresivní druhy rostlin a živočichů. Zatímco původní obyvatelstvo, rostlinstvo i živočišstvo bylo vytlačováno, získal zbytek světa kukuřici, rajčata, brambory, ananas, borůvky, batáty a maniok.

Navazuje na Dobývání a obchod.
Ahoj, jsem John Green. Tohle je Rychlokurz světové historie a dnešní video je tak reakcí na jednu z nejvíce fascinujících historických knih, jakou kdy budete číst: The Columbian Exchange od Davida Crosbyho. 1969 byl pro něj dobrý rok, vydal The Columbian Exchange, hrál na Woodstocku, měl stále svá první játra. To byl Albert Crosby? Sakra! Historie nikdy není tak zajímavá, jak bych chtěl. Dobře, takže to byl Alfred Crosby Jr. a v té knize napsal: Jedině velké otázky stojí za zvážení, a obrovská odvaha byla vždy podmínkou pro takové uvažování. To je perfektní! Před rokem 1492 jsme tak docela nemohli mluvit o světové historii, mohli jsme mluvili jen o různých dějinách jednotlivých oblastí, ale Kolumbus to změnil a i všechno ostatní. Kolumbijská výměna neodvolatelně sjednotila světový biologický terén. Od doby Kolumba se počet rostlinných a zvířecích druhů postupně snižoval a rozmanitost druhů všude dramaticky klesala. První američtí osadníci z Evropy nikdy neviděli rajče nebo sumce. Domorodí Američané nikdy neviděli koně a biologickým sjednocením naší planety kolumbijská výměna kompletně změnila populace zvířat, hlavně lidí. Díky této výměně se staly skutečností takové zázraky jako dnešní pizza. Rozdělíme si Kolumbijskou výměnu do 4 kategorií: Nemoci... Teda, vypadáte dobře, neštovice. Jsem rád, že jste byly vymýceny. ...zvířata, rostliny a lidi. Pane Greene! Lidé jsou zvířata. Jo, to je pravda, mé já z minulosti, ale jen pro zjednodušení jsme - Také když se nad tím zamyslíte, mikrobi jsou také tak trochu živočichové a rostliny taky, myslím - Ach můj bože, sklapni než tě zabiju, a vytvořím tak paradox cestování v čase. Mikrobi, jako tihle vlasáči tady vzadu, byli rozhodně negativní stránkou Kolumbijské výměny. Termíny jsou složité, ale většina původních obyvatel Ameriky a Karibiku měli přesně jednu reakci na příchod Evropanů: smrt. Nevíme přesně, kolik lidí zemřelo jako důsledek příjezdu Evropanů, ale určitě to bylo přes 50 % a podle některých odhadů až 90 %. Historici z toho obvykle vinili evropskou brutalitu, která určitě vliv měla, ale hlavní příčinou byly nemoci. Neštovice se považují za hlavního pachatele, ale spíše šlo o kombinaci několika nemocí. Kromě neštovic Američany zabíjely spalničky a příušnice, tyfus, plané neštovice, ničemu z toho nebyli dříve vystaveni. Tento ohromný pokles populace byl rozhodně nejhorším důsledkem těchto nemocí jak psychologicky, tak demograficky. Ale další účinky byly stejně tak špatné. Smrt aztéckých a inckých vládců rozpoutalo války, což opět usnadnilo přenos nemocí, protože - víte - jedním ze způsobů jak chytit neštovice je při pěstním souboji. Navíc vůdci stále umírali. Huyana Capac, hlava incké říše, podlehl neštovicím ještě dříve, než Pizzaro vůbec přijel. Jeho smrt vedla k násilné potyčce mezi jeho syny, kterou vyhrál Atahualpa, ten byl pak zajat a zabit Pizzarem. Bez této války mohli mít Inkové mnohem větší šanci proti Španělům, jejichž počet byl poměrně nízký. Podobná věc se stala Aztékům. Montezuma, který nakonec s Cortezem prohrál, byl synovcem mnohem mocnějšího krále, který zemřel na neštovice. Smrt velkého krále povzbudila některé menší státy v aztécké říši ke vzpouře a některé z nich dokonce bojovaly společně se Španěly. Dalším vedlejším účinkem nemocí bylo hladovění, protože prostě nezbylo dost lidí, kteří by pěstovali obilí k obživě žijících. Kvůli podvýživě byli přeživší mnohem náchylnější k nemocem. Ve zkratce, stálo to za nic. Přenos nemocí probíhal převážně jedním směrem, ze Starého světa do toho Nového, ale Američané měli pro Evropu také jeden dárek: syfilis. V Evropě se objevila kolem roku 1493, a přestože Evropané si syfilis připisují navzájem, byl Italy pojmenován francouzskou nemocí, Francouzi mu říkali nemoc Neapolanů, Poláci jej nazývali německou nemocí, Rusové zase polskou nemocí, pravdou je, že syfilis rozšířili námořníci, kteří se vrátili z Ameriky. Vlastně ve své knize to píše Crosby takto: Námořníci jsou z podstaty své profese muži bez žen, a proto muži mnoha žen. Nedovedeme si představit žádnou jinou sortu lidí, která by se pro celosvětovou distribuci pohlavní nemoci hodila lépe. Kdo říká, že knihy o historii jsou nudné? Syfilidou v Evropě trpěl kde kdo, od Baudelaira ke Gauguinovi nebo Nietzchemu, o početné rodině údajně neplodných Tudorovců a Valois ani nemluvě. Možná je syfilis zodpovědný za mnoho nudných sporů o nástupnictví v post-kolumbovské Evropě. Nicméně, nic proti syfilidě, ale ta je nic v porovnání s devastací způsobenou příchodem nemocí Starého světa do Nového. Nový svět měl jeden dárek pro ten Starý, který byl docela destruktivní: tabák. Je čas na otevřený dopis a byla tu změna kostýmu? To nevěstí nic dobrého. Otevřený dopis tabáku. Ale nejdřív se podívejme, co je dnes v tajné přihrádce. Nebuď skořice, nebuď skořice, nebuď- Sakra! Asi to budu muset sníst. Nemám z toho radost, Stane. Aby bylo jasno. Dobře, splním skořicovou výzvu. Jednu lžíci skořice, bez vody. Chlape, to bylo na prd. Abych byl upřímný, tak lituju, že jsem to udělal. Drahý tabáku, právě jsem udělal něco vážně hloupého, ale aspoň to bylo levné. Povím ti dva příběhy o kouření. První je od učitele dějepisu na mé střední škole, Raoul Meyera, který také píše Rychlokurz. Když jsem byl ve čtvrťáku, přišel ke mně a řekl: Chci, abys kouřil dál. Chci, abys kouřil do svých 65. narozenin a pak chci, abys zemřel a já dostal tvoje sociální pojištění. To mě přimělo, pane Meyere, abych s kouřením přestal už o 8 let později. Tady je úžasná statistika. Cigarety se rozmohly mezi americkými vojáky během 2. světové války a více vojáků, kteří během války začali kouřit, zemřelo kvůli kouření než kvůli válce. Pokud Nový svět hledat přiměřenou odvetu za neštovice a příušnice a plané neštovice, tak se jim to povedlo! S pozdravem John Green. Teď ke zvířatům. Americká zvířata jako lamy a morčata se v Eurasii nikdy neuchytila. Ale zvířata jako prasata, krávy a koně byly pro Ameriku převratem. Pojďme do myšlenkové bubliny. Zaprvé, tato zvířata, hlavně prasata, od základu změnila zásoby potravin. Prasata se množí velmi rychle, snědí cokoliv a mění se ve slaninu, která z nich udělala hrdiny Nového světa stejně tak, jako jsou dnes hrdiny internetu. Teď jak rychle se prasata množí. Když Hernando de Soto přijel na Floridu v roce 1539, přivezl si 13 prasat. Když umíral, bylo jich 700. To bylo o tři roky později. Díky množství masa a půdy pro zemědělství a pastvu Evropané v Americe zažili hladomor jen velmi zřídka. Přesto, co jste se mohli učit o náboženské a politické svobodě, hlavním důvodem Evropanů, proč jít do Ameriky, bylo jídlo. Velká evropská zvířata také změnila práci v Americe. Před Evropany byla největším tahounem lama a ta mohla nést maximálně 100 liber. Proto na dlouhých cestách, kterých se Inkové účastnili, byly hlavním dopravním prostředkem sami Inkové. Díky volům v kombinaci s pluhem bylo možné obdělávat více půdy a také usnadnit a zefektivnit dopravu. Navíc evropská zvířata změnila kulturu. Americký indián je stereotypně zobrazován ve filmech jak jede po Velkých pláních s pery na čelence a barvou na obličeji. No, tak ten neexistoval před Kolumbijskou výměnou, protože tu nebyli žádní koně, na kterých by jezdil. Koně umožnili mnoha původním Američanům opustit zemědělství kvůli kočovnému životnímu stylu, který je díky lovu bizonů učinil mnohem bohatšími, než by kdy mohlo farmaření. Díky, myšlenková bublino. Zatímco zvířata a nemoci od základu změnily Nový svět, na Euroasii měly největší vliv rostliny z Nového světa. Jistě, Evropané sem přinesli nějaké druhy, která se teď v Americe pěstují, jako třeba pšenici nebo hroznové víno, které jsou oboje nezbytné pro katolícké mše, ale rostliny Nového světa radikálně změnily životy milionů, možná stovek milionů Afričanů, Asiatů a Evropanů, hlavně díky vzniku pizzy. To byl největší dar ze všech! Italové před 500 lety žili bez rajčat, bez dnešní pizzy nebo marinády nebo pizzy nebo kečupu nebo pizzy nebo dokonce pizzy? Italové žili bez kari, které obsahuje chilli papričky, jídlo z Nového světa. Peršané žili bez kukuřice, která je potravinou z Nového světa stejně jako fazole a brambory a avokádo a buráky a borůvky. A seznam zdaleka nekončí. Tato úroda z Nového světa vedla nejspíš k největšímu nárůstu lidské populace v dějinách. Cituji Crosbyho: Lze odhadovat, že pokud má člověk dostatečný kalorický příjem, nějakým způsobem dospěje a bude se rozmnožovat. Potraviny Nového světa byly energeticky hodnotnější než ty ze Starého světa, což je hlavním důvodem, proč se populace mezi lety 1650 a 1850 zdvojnásobila. Plodiny jako kukuřice a brambory mohou růst i v půdě, která byla pro plodiny Starého světa nevhodná. Brambory byly uvedeny do Evropy jako afrodiziakum, ale ukázalo se, že z nich nejdřív z nich musíte vypálit kořalku, než budou mít tento kýžený efekt. Kdyby byly brambory afrodiziakem, z Irů by se rychle stali nejrajcovnější lidi na Zemi. 1,5 akru bramborového pole mohlo živit irskou rodinu celý rok a průměrný irský pracovník jedl kolem 10 liber brambor denně. Živíce se primárně bramborami, Irové více jak zdvojnásobili svůj počet mezi lety 1754 a 1845, ale pak neúroda brambor vše pokazila. A nebyla to jen Evropa. Maniok nebo kasava je novosvětská rostlina poskytující nejvíce kalorií ze všech rostlin na Zemi, pokud řádně zpracovaná, jinak je jedovatá. Maniok je v Africe tak rozšířený, že spousta Afričanů by přísahala, že na kontinentu rostl odjakživa, ale není to tak. Stejně tak sladké brambory a přestože novosvětské potraviny nikdy nenahradily rýži v jihovýchodní nebo východní Asii, sladké brambory se staly tak běžnými, že jsou v Číně známy jako "potravina chudých". Dokonce i v Japonsku je hrobka farmáře známého pro jejich zavedení na ostrov známá jako Chrám sladké brambory. Také stojí za zmínku, že obilí, přestože se v evropském jídelníčku moc nevyskytuje, byl a je hlavním zdrojem potravy pro evropská zvířata celá staletí. Vlastně je to tak pořád. V roce 2005 šlo 58 % obilí pěstovaného v Americe na krmiva, takové věci se naučíte, když žijete v Indianě. V neposlední řadě měla Kolumbijská výměna vliv na migraci lidí. Zpočátku tento pohyb probíhal hlavně jedním směrem. Evropani a Afričani šli do Ameriky, Afričané obvykle proti své vůli. Kolumbijská výměna vedla k repopulaci Nového světa po invazi nemocí při prvním setkání. Lepší výživa dovolila růst populace Starého světa, což začalo vyvíjet tlak na Eurasii, což vedlo více lidí k cestě do Ameriky. Během tohoto procesu začali být obyvatelé více geneticky a etnicky propojení. Také to ale vedlo k hrůzám atlantického otroctví, o kterém budeme mluvit příští týden. Jak shrneme Kolumbijskou výměnu? Zničila populaci Ameriky, vedla k rozšíření otroctví, ale také dovolila nárůst světové populace a životy některých domorodců včetně kmenů jako třeba Lakota se stali lepšími a jistějšími alespoň na čas. Méně lidí od té doby hladovělo, ale rozmanitost života na Zemi prudce klesla. Pěstování plodin na místech, kam nepatří, narušuje životní prostředí. Suma sumárum, měli bychom být za Kolumbijskou výměnu vděčni? Měli bychom pokračovat a prohloubit její odkaz globalizace a monokultury? Podle Crosbyho jsme si nepolepšili. Kolumbijská výměna zahrnovala člověka, ten změnil starý a nový svět někdy nedopatřením, někdy záměrně, často násilně. Je možné, že člověk, rostliny a zvířata, které s sebou přinesl, způsobily za posledních 400 let vyhubení více druhů, než by obvyklé procesy evoluce zvládly za milion let. Kolumbijská výměna nás zanechala ne s bohatším, ale s chudším genetickým rezervoárem. A my, veškerý život na planetě, jsme pro Kolumba druhotní, a to ochuzování bude narůstat. Poslední, co vám dnes řeknu, je: Souhlasíte s Crosbym? Stojí delší, zdravější životy pro více lidí za oběť ochuzené biosféry? A to nejdůležitější, jak vaše úvahy o těchto otázkách ovlivní způsob, jakým žijete svůj život? Díky za pozornost. Uvidíme se příští týden.
video