Příklad: Násobení 2 zlomků Řešení příkladu 5/6 krát 2/3 s krácením výsledného zlomku do základního tvaru.

video