Přihlásit se

Příklad: Násobení 2 zlomků Řešení příkladu 5/6 krát 2/3 s krácením výsledného zlomku do základního tvaru.

Máme vynásobit 5/6 krát 2/3 a pak zjednodušit náš výsledek. Tak pojďme ta dvě čísla vynásobit. Takže máme 5/6 krát 2/3. Když násobíte zlomky, je to vlastně jednoduchý proces. Nový čitatel nebo čitatel výsledku, je pouze výsledkem těch dvou čitatelů. Nové číslo nad čárou je výsledkem těch dvou čísel nad čárou. Čitatel v našem výsledku je prostě 5 krát 2. Takže je to rovno 5 krát 2 lomeno 6 krát 3, což se rovná 5 krát 2 je 10 a 6 krát 3 je 18, takže je to rovno 10/18. A můžete si to představit buď jako 2/3 z 5/6 nebo 5/6 ze 2/3, to závisí na tom, jak se na to chcete dívat. A tohle je správná odpověď. Je to 10/18. A když se na ta čísla podíváte, hned nebo skoro hned uvidíte, že ta čísla mají společný dělitel. Obě čísla jsou dělitelná 2. Chceme-li to v základním tvaru, tak chceme obě čísla vydělit 2. Takže 10 vydělte 2, 18 vydělte 2, a dostanete 10 děleno 2 je 5. 18 děleno 2 je 9. Tento krok jste vlastně mohli udělat dříve. Mohli jste to udělat před tím, než jsme to vynásobili. Mohli jste to udělat tady. Mohli jste si říci, že mám 2 v čitateli a mám něco dělitelného ve jmenovateli, takže pojďme vydělit tento čitatel dvěma a to bude 1. Pojďmě vydělit jmenovatel dvěma a to bude 3. A teď máte 5 krát 1 je 5 a 3 krát 3 je 9. A je to to samé, co jsme udělali tady. Udělali jsme to před tím, než jsme se dostali k výsledku. Mohli jste to vlastně udělat i tady. Pokud byste to udělali zde, řekli byste si, 6 krát 3 bude vlastně ve jmenovateli. 5 krát 2 bude vlastně v čitateli. Takže vydělíme čitatel 2, tady dostaneme 1. Vydělme jmenovatel 2. Je dělitelný 2 a tak dostaneme 3. A dostáváme 5 krát 1 je 5 a 3 krát 3 je 9. Oběma způsoby to vychází. Pokud to počítáte takto, uvidíte více rozložených čísel a obvykle je tak jednodušší rozpoznat, co je dělitelné čím. Nebo to můžete nechat na konec.
video