Základy kinematiky
Základy kinematiky (2/19) · 7:37

Úvod do vektorových a skalárních veličin Vysvětlení rozdílu mezi skalární a vektorovou veličinou. Jako příklad jsou třeba dráha versus posun.

video