Základy kinematiky
Základy kinematiky (6/19) · 5:00

Příklad výpočtu dráhy z času a rychlosti Jednoduchý příklad výpočtu dráhy, pokud máme zadanou rychlost a čas.

video