Pohyb ve dvou rozměrech
Pohyb ve dvou rozměrech (2/15) · 2:41

Oprava celkové konečné rychlosti střely Oprava chyby, ke které došlo v minulém videu.

Navazuje na Základy kinematiky.
Zjistil jsem, že jsem na konci minulého videa udělal chybu. Hloupou chybu, protože jsem opsal nesprávné číslo, takže zbytek výpočtu byl nesprávný. Minule jsme vypočítali, že vertikální složka rychlosti je -26,03 m/s. Ale potom jsem to popletl a najednou to bylo -29,03. Takže to nemá být -29,03, má to být -26,03 m/s. Takže celková rychlost by měla být 26,03², a když to dopočítáte na kalkulačce jako já: 26,03² + 5,61 A zase sem to popletl, hned to napravím. Takže odmocnina z 26,03² + 5,21², vychází 26,55. Takže tady bychom měli mít 26,55 m/s. Takže to je velikost výsledné rychlosti. Tedy velikost výsledné celkové rychlosti. A úhel, když tohle není 29,03, ale 26,03, tak tangens úhlu théta se rovná... délce tady tohohle vektoru, která je protější stranou, 26,03, lomeno délkou tohohle vektoru, který má 5,21. Nebo se dá říct, když sem dosadíme převrácený tangens obou stran, že úhel se rovná převrácenému tangensu, nebo taky arkus tangensu, z 26,03 lomeno 5,21. A to vychází: převrácený tangens z 26,03 lomeno 5,21 je zhruba 78,7 stupňů. Tenhle úhel tedy vychází 78,7°. Je pod horizontální osou, takže se dá říct, že vektor výsledné rychlosti má velikost 26,55 m/s ve směru 78,7° pod horizontální osou. Doufám, že jsem vás tou chybou minule moc nepopletl.
video