Tekutiny
Tekutiny (14/15) · 2:10

Turbulence při vysokých rychlostech a Reynoldsovo číslo Toto video diskutuje turbulence při vysokých rychlostech a způsob, jakým Reynoldsovo číslo dovolí stanovit rychlost, při které turbulence nastanou.

Navazuje na Gravitaci.
Víme, že pokud tekutina proudí uspořádaným laminárním tokem, Poiseuillův zákon nám řekne, jaký objem tekutiny proteče skrz trubku za daný čas. Ale jak víte, kdy zrovna dojde k uspořádanému laminárnímu proudění? Co určí, kdy se tok stane chaotickým? Co určí, kdy se tyto vrstvy tekoucí vody či tekutiny začnou křížit? Jak víte, kdy se začnou proplétat, což v důsledku povede k těmto vírům a vířivým proudům. Kdy se toto stane? Lze to předpovědět. Ale obtížně. Velmi obtížně. Nejen, že je to obtížné předpovědět, ale jestliže víte, že se to stane, jestliže víte, že nastane turbulence, je dokonce těžší zkoušet popsat chování tekutiny. Obvykle se musíte uchýlit k počítačovým simulacím spíš než k analytickým výpočtům. Ale je zde číslo, které se jmenuje Reynoldsovo číslo. Toto číslo Vám dává možnost předpovědět, co je první rychlost, co je kritická rychlost... Když překročíte tuto rychlost, pokud tekutina poteče rychleji než touto rychlostí, tak se stane turbulentní. Tok se stane chaotickým. Způsob, jak ji vypočítat, je nejprve vzít Reynoldsovo číslo. ...budu mu říkat R... Vynásobíte ho viskozitou. Vzpomeňte na étu, řecké písmeno používané pro viskozitu. Vydělíte dvojnásobkem hustoty tekutiny krát poloměr trubice. Dostanete první rychlost, při které můžete předpokládat turbulence. Pokud budete chtít změřit Reynoldsovo číslo pro krev, protože o tom se často mluví při rozboru toku krve aortou, můžete se obávat turbulencí. Reynoldsovo číslo pro krev je okolo 2000. Je bez jednotky, nemá rozměr. Nejsou zde žádné jednotky, všechny se vykrátí. Reynoldsovo číslo je bezjednotková, bezrozměrná hodnota. Reynoldsovo číslo vám dává nástroj, jak určit první rychlost, při které můžete čekat turbulence, a tudíž první rychlost, při které vám Poiseuillův zákon nemusí zajistit přesný popis toku tekutiny.
video