Grafické znázornění soustavy nerovnic y > x - 8  a  y < 5 - x

video