Grafické znázornění soustavy nerovnic 3 Slovní úloha - řešení pomocí sestavy nerovnic

video