Nervový systém
Nervový systém (1/6) · 6:13

Anatomie nervové buňky (neuronu) Úvod do anatomie neuronu

Navazuje na Dýchací soustava a krevní oběh.
Mohli bychom debatovat o tom, která buňka lidského těla je nejzajímavější, ale myslím si, že nervová buňka (neuron) by mohla být klidně mezi prvními pěti a to nejen proto, že samotná buňka je zajímavá. Vzhledem k tomu, že v zásadě tvoří náš mozek a náš nervový systém a je zodpovědná za naše myšlenky, pocity a možná veškeré naše vnímání. Myslím, že by mohla být klidně na prvním nebo druhém místě. Nejprve bych chtěl ukázat, jak taková nervová buňka (neuron) vypadá. A samozřejmě, toto bude ideální příklad. Takto nevypadají všechny neurony. A dále si řekneme trochu k tomu, jak vykonávají svoji funkci, což je v zásadě komunikace, v podstatě předávání signálů podél své délky, v závislosti na signálech, které přijmou. Takže, pokud bych měl nakreslit neuron -- nechte mě vybrat lepší barvu. Tak, řekněme, že mám neuron. Vypadá nějak takhle . Takže, uprostřed máme tělo (soma) a z těla pak -- nechte mě nakreslit jádro. Toto je jádro, vypadá jako jádro jakékoliv jiné buňky. Soma tedy představuje tělo neuronu a dále z neuronu vybíhají tyto drobné části, které se dále větví. Vypadají asi nějak takhle. Nechci strávit příliš času pouze kreslením neuronu, ale pravděpodobně jste takové kresby již někdy viděli. A tyto větvě vedoucí z těla neuronu se nazývají dendrity. Mohou se dále větvit nějak takhle. Chci to nakreslit velice hezky, takže na tom strávím ještě trochu času. Takže tyto právě tady, to jsou dendrity. A tyto jsou obvykle -- a v biologii nic není pokaždé takto, někdy různé části různých buněk plní odlišné funkce, ale tyto jsou obvykle místem, kde neuron přijímá signál. A my si dále řekneme v tomto videu a pravděpodobně v několika dalších něco více o tom, co to znamená přijmout signál a předat jej dál. Takže toto je místo, kudy neuron přijme signál. Takže toto je dendrit. Právě tady je soma. Soma znamená tělo. Toto je tělo neuronu. A pak tu máme něco takového -- může ti připadat skoro jako ocas neuronu. Názývá se axon. Neuron může mít velikost běžné buňky, ačkoliv je tu obrovský rozsah, ale axony mohou být docela dlouhé. Mohou být ale i krátké. Někdy můžeš najít v mozku velice krátké axony, ale někdy to mohou být axony, které vedou míchou dolu nebo které vedou podél jedné z tvých končetin - nebo, řekněme, podél jedné z dinosauřích končetin. Takže axon může vlastně měřit několik stop (1 stopa = 30,48 centimetrů). Ne všechny axony neuronu jsou dlouhé několik stop, ale mohou být. A toto je místo, kudy je veden signál opravdu daleko. Nechte mě nakreslit axon. Takže axon bude vypadat nějak takhle. A na konci končí jako terminál axonu, kde se může napojit na další dendrity nebo třeba na další typy tkání nebo svaly, pokud má tento bod neuronu přikázat svalu něco udělat. Takže na konci axonu máme právě zde terminál axonu. Zkusím to nakreslit, jak nejlíp dovedu. Nechte mě jej popsat. Takže toto je axon. Toto je terminál axonu. A někdy budete slyšet slovo - místo, kde se soma nebo tělo neuronu napojuje na axon, je často nazýváno jako axonální hrbolek-- možná ti může připadat jako taková boule. Ten tvoří začátek axonu. Takže toto je axonální hrbolek. A dále si řekneme něco o tom, jak dochází k přenosu vzruchu. A veliký podíl na tom, aby byly vruchy přenášeny efektivně, mají tyto izolační buňky okolo axonu. Budeme o nich hovořit více podrobně a také o tom, jak ve skutečnosti fungují, bude ale dobré si nejprve nakreslit jejich anatomickou strukturu. Takže tyto buňky se nazývají Schwannovy buňky a ty pokrývají povrch axonu -- vytvářejí myelinovou pochvu. Takže tento obal, tato izolace, v různých úsecích okolo axonu, se nazývá myelinová pochva. Takže Schwannovy buňky tvoří myelinovou pochvu. Nakreslím ještě jednu, právě takhle. Takže, řekněme Schwannovy buňky nebo myelinová pochva. A tyto malé mezery mezi myelinovou pochvou -- jen abychom měli probrané všechny pojmy -- takže budeme znát celou anatomii neuronu -- se nazývají Ranvierovy zářezy. Tuším, že se jmenují podle Ranviera. Možná byl on tím člověkem, který se podíval a všiml si těchto malých štěrbin, ve kterých chybí myelinová pochva. Takže toto jsou Ranvierovy zářezy. Takže obecná představa je, jak jsem se již zmínil, že signál přijde sem. Řekneme si něco více o tom, co je signál -- a také, jak se signály dostanou dál -- vlastně, signály mohou být sčítány, takže může být jeden malý signál tady, další signál támhle a pak třeba větší signál tam a tam -- a výsledný efekt těchto signálů se sečte a je pak přenášen na axonální hrbolek a pokud je signál dostatečně silný, vyvolají na axonu akční potenciál, který způsobí, že je signál přenášen axonem dále dolů a pak může být tady dále přes synapsi přenášen na další dendrity nebo svaly. Povíme si dále něco více o synapsích, které mohou pomoci aktivovat další věci. Takže říkáte, co že aktivuje tyto věci tady? Tak, to může být například konečná část jiných axonů neuronů, jako například v mozku. Může to být nějaký typ smyslového neuronu. Toto může nastat někde na chuťovém pohárku, když jej aktivuje molekula soli nebo molekula cukru -- nebo se může jednat o nějaký typ stresového senzoru. Může se jednat o spoustu různých věcí a my si dále povíme o různých typech neuronů.
video