Imunologie
Imunologie (4/9) · 11:33

Profesionální antigen prezentující buňky (APC) a MHC II komplexy Jak profesionální antigen prezentující buňky prezentují části pohlcených patogenů na MHC II komplexech (hlavních histokompatibilních komplexech).

Navazuje na Svaly.
... V úplně prvním imunologickém videu, kde jsme mluvili o nespecifických mechanismech obrany, jsme si řekli, že když máme nějaký typ patogenu, řekněme bakterii... tak naše fagocyty rozpoznají buď proteiny na té bakterii nebo kdyby to byl nějaký jiný druh patogenu... tak nějakou jinou značku na patogenu. Neví, jaký konkrétní patogen to je, ale to fagocytům stačí. Pohltí patogen. Řekněme, že tohle je fagocyt. Jeden z jeho receptorů se dotkne jednoho z proteinů na povrchu téhle bakterie a řekne si "Jé, to není moc dobře, že to tu je!" A pohltí to. A membrána obklopí patogen a tahle část půjde dovnitř. A tak nějak se vtlačí dovnitř a patogen bude obklopen a pohlcen... fagocytován fagocytem. Takže konečný produkt... to jsme viděli v prvním videu, kde jsem mluvil o fagocytech... takže skončí... ...membrána ho úplně obklopí. A tohle se vtlačí dovnitř a utvoří bublinu kolem téhle věci a budeme mít patogen, sedící uvnitř fagocytu. Bude obklopen membránou. Této membráně se říká fagozom. A naučili jsme se, že jsou různé druhy fagocytů - máme makrofágy, máme neutrofily, také dendritické buňky... a víme, že tímto to nekončí, to už jsme také v tom videu viděli, že ještě není hotovo - makrofág nejen, že tuto věc stráví... To samo o sobě je velmi užitečné. Zbavil nás té bakterie. Kdyby to byl virus, zbavil by nás viru. Ale dělá to dokonce víc, než jen to. Rozštěpí to - nebo rozloží to. A nemusí ve skutečnosti jen... no, rozloží to. A je několik způsobů, jak s tím naloží, ale zpracuje to. ... Rozloží to patogen a viděli jsme v prvním videu o fagocytech, že se k němu naváže lysosom a vyhodí do něj nejrůznější částice, které rozloží tuhle bakterii, v tomto případě, na základní molekuly. ... A pak nějaká část zbytků, konkrétní řetězce peptidů - a pamatujte, že proteiny jsou dlouhé řetězce aminokyseliny. Polypeptidy jsou krátké řetězce. Takže vezmete jejich krátký řetězec a navážete ho na speciální proteiny. ... A to je v podstatě téma tohoto videa. Řekněme, že se navážou na speciální protein... navážou se na ten protein.... A pak tyto proteiny budou transportovány, nebo se dostanou na membránu nebo na vnější povrch buňky a prezentují se spolu s kousky patogenů. A konečný produkt poté, co je fagocytován tento patogen, je že fagocyt bude vypadat asi takto a bude mít tyto antigen prezentující proteiny, tak jim můžeme říkat, které se vážou s částmi původního patogenu. Nakreslím je přímo sem. Tak, má na sobě trochu patogenu, jak jsem tady zeleně nakreslil. A tyhle proteiny, těm se říká... ...je to fantastické slovo a mluvil jsem o nich v předchozím videu... říká se jim hlavní histokompatibilní komplexy, nebo zkráceně MHC. A když mluvíme o fagocytech nebo makrofázích nebo dendritických buňkách, což jsou konkrétní případy fagocytů, tak hlavní histokompatibilní komplexy, které prezentují, poté co strávili tuto molekulu - to jsou MHC II. třídy. Napíšu to. Tohle je MHC protein II. třídy. Může se to zdát, že zabíhám do detailů, o tom, co ty proteiny jsou, ale uvidíte, že jsou klíčové pro aktivaci jiných částí imunitního systému, především buňkami zprostředkovaných částí imunitního systému. Takže takhle to je u makrofágů a dendritických buněk. Něco pohltí, rozžvýkají to, potom části toho, co rozžvýkali a snědli, připevní k těmto MHC II proteinům a tyto MHC proteiny jdou na povrch buňky. Stejné to je - vlastně ne úplně stejné... velmi podobné je to, co se děje s B buňkami. Když máme B buňku... tohle je dobrá barva... B jako modrá... (blue) Víme, že B znamená burza, ale může to znamenat i kostní dřeň (Bone marrow). Řekněme, že máme B buňku, která má na své membráně navázané protilátky. Připomeňme si, ty jsou velmi specifické pro každou B buňku. Všechny ty na membráně navázané protilátky, všech 10 000 nebo tak, všechny na této buňce, všechny vystavují stejnou variabilní část. Takže tohle je konkrétní B buňka. Pamatujme, tohle bylo nespecifické. Když jsme mluvili o fagocytech, tak ti prostě řeknou: Jsi bakterie. Jsi virus. Nevím jaký druh. Tak tě prostě sním. Vypadáš podezřele. Sním tě. Nevím, jaký typ jsi, nebo jestli jsem tě už někdy viděl. Když mluvíme o B buňkách, mluvíme o adaptivním nebo specifickém imunitním systému. A tak tihle... variabilní části těchto na membráně navázaných protilátek jsou specifické pro určité části určitého patogenu, určitého epitopu. Pamatujte si, epitopy byly části konkrétního patogenu které tyto specifické řetězce mohou rozeznat a navázat se k nim. Řekněme, že se vypořádáváme třeba s virem. A řekněme, že ten virus bude navázaný na tuto B buňku. Pamatujte si, mohou být další... ve skutečnosti jsou tam určitě spousty dalších B buněk všude kolem, ale jejich variabilní části jsou jiné. A proto, co mě vždy fascinovalo na B buňkách, je, že jsou z té samé genetické linie, jejich geny byly promíchány během jejich vývoje, takže mohou produkovat miliardy kombinací těchto proteinů nebo variabilních konců svých protilátek. Takže řekněme, že máme virus. Řekněme, že to je bakterie. Když jsem ukazoval příklad s tou druhou B buňkou, řekli jsme si, že bojujeme s viry. Tak řekněme, že nějaká nová bakterie a jen část jejího povrchu se váže pouze k této B buňce, protože tahle B buňka má tu správnou kombinaci. Nějaká část jejího povrchu se váže k této B buňce zrovna tady. Tato část povrchu, která se váže, vzpomeňme si, té se říká epitop. To je část patogenu, která se váže k naší variabilní sekvenci. Nebude se vázat k tétoB buňce nebo této B buňce, protože ty tu mají jiné sekvence, ale váže se k této B buňce a pak začne proces aktivace. Budeme... občas tohle samo o sobě B buňku aktivuje. Ale obvykle potřebuje pomoc od pomocné T buňky a o tom budeme mluvit víc. A řekli jsme si, že když se to stane, když se aktivuje, nebo začne aktivace, tak ho vlastně pohltí - nemluvil jsem o tom v minulém videu, protože jsem nechtěl zabíhat příliš do detailů. Takže tohle celé je pohlceno B buňkou. A ta se pak aktivuje, rozmnoží se a normálně tam potřebujeme T buňky a nějaké z nich se stane plazmatickými B buňkami a nějaké z nich se stanou paměťovými B buňkami. ... Vzpomeňme si, plazmatická B buňka is řekne: "Jéé, jsem aktivovaná! Budu produkovat spoustu protilátek!" A tak plazmatická B buňka bude produkovat spoustu těchto protilátek a začne je plivat ven, takže se mohou přichytit na více a více patogenů a poškodit je různými způsoby, buď je označí, takže je jiní makrofágové nebo fagocyty sní, nebo označí dva z nich, takže se svážou a nemohou správě fungovat. Asi tak. Nebudu zabíhat do podrobností. Takhle se aktivuje. Zajímavé ale je, že B buňka taky dělá to, co dělají fagocyty. B buňka ho taky přijme do buňky. Třeba je nakonec přichycen k protilátce... a rozbije ho, vezme z něj kousky a připevní si je na MHC II proteiny a prezentuje na svém povrchu. A B buňka také prezentuje svůj antigen. ... A tohle je také MHC II komplex - hlavní histokompatibilní komplex, jen pro vaši informaci, histo- znamená tkáňový. Souvisí to s tím, jestli je něco kompatibilní s tkání v těle, a budeme o tom mluvit víc a o tom, jak to souvisí s transplantacemi a vším. Takže tohle je také MHC II. třídy. V obou případech, ať už mluvíme o B buňkách, které rozpoznávají velmi specifický patogen - a může to být konkrétní virus, konkrétní protein, konkrétní bakterie, nebo v případě fagocytů, kteří si jen řeknou: Ok, vypadáš podezřele, pojď, vezmu si tě dovnitř. Nevím co jsi za bakterii, virus nebo protein... ale každopádně je oba pohltí, vezmou jejich části, rozstříhají je a prezentují je na svém komplexu v komplexu s hlavním histokompatibilním komplexem. Takže buňky, které tohle dělají se nazývají profesionální antigen prezentující buňky. ... Tímhle se živí, přestože dělají i jiné věci, jak jsme viděli. Fagocyty jedí věci. B buňky generují protilátky nebo paměť, takže mohou být později aktivovány ke generování protilátek, ale říká se jim profesionální antigen prezentující buňky. A dotyčný antigen je tento malý kousek té původní věci, kterou jsme sledovali tento kousíček... kousek patogenu, to je antigen... takže jsou antigen prezentující. A jsou profesionální, protože to bere patogeny z našich tekutin v našem systému a pak je pohltí, rozbije a pak prezentuje. Máme také neprofesionální antigen prezentující buňky. A ve skutečnosti, většina buněk je taková. Vlastně i tyhle. Vlastně, počkám s tím do dalšího videa. Uvědomuji si, že všechna má videa jsou dlouhá. Asi si říkáte, tyhle buňky je v každém případě pohltí, rozštěpí, prezentují, tak k čemu je to dobré? Uvidíte, že MHC II jsou to, co je rozpoznáváno pomocnými T buňkami. Je to celé část skládačky, jak náš imunitní systém funguje. Takže v příštím videu budu mluvit o MHC I prezentujících buňkách, což jsou víceméně všechny tělní buňky. ...
video