Absolutní hodnota celých čísel Určení absolutní hodnoty x, když x = 5, x = -10, x = -12. Znázornění na číselné ose.

video