Buňky a buněčné dělení
Buňky a buněčné dělení (8/14) · 10:27

Oplození a s ním spojená terminologie: gamety, zygota, haploidní, diploidní Vysvětlení věech pojmů na příkladu spojení spermie a vajíčka.

Pojďme si povědět něco o tom, jak jsme byli všichni stvořeni. To co vidíme tady, je obrázek spermie, která fúzuje s vaječnou buňkou. Takže tohle je spermie a tohle je vaječná buňka. nebo to můžeme nazývat vajíčko. A zrovna tahle scéna, která je tady znázorněná, je konec impozantního souboje, protože tahle spermie je jedna ze dvou až tří stovek milionů spermií, které soupeřily o tohle jediné vajíčko. Takže, máme dvěstě až třista milionů charakterů, a ty všechny bojují o tohle vajíčko a tato jedna, kterou vidíte, jak fůzuje s vajíčkem ta je vítězkou toho ohromujícího - pamatujte si dvěstě až třista, 200 - 300 milionů spermií se sem snažilo dostat takže tohle je významné vítězství a do určité míry se všichni můžeme cítit vyjímečně, jelikož jsme všichni vedlejším produktem této jedné z 200 až 300 milionů spermií, která vyhrála a dostala se až k vajíčku naší matky. Takže, spermie pochází od vašeho otce a vajíčko - - tohle se všechno odehrává uvnitř těla naší matky - - vajíčko pochází od vaší matky. Teď, když se tohle stane, pojďme si říci něco o terminologii. Takže fúzi těhle dvou buněk, nazýváme fertilizace. Fertilizace (oplodnění). A tím vznikne buňka, která může diferenciovat do všech typů buněk v našem těle. Čili si umíte představit, o jak důležitý proces se jedná. Tak se pojďme ujistit, že rozumíme rozdílné terminologii, máme různá slova pro různé věci, které hrají roli v tomto procesu. Takže tyto pohlavní buňky, spermie a vajíčko, se nazývají gamety. Takže tahle (spermie) je gameta a vajíčko je také gameta, vaječná buňka je také gamete. A jak uvidíme, každá gameta nese polovinu počtu chromozomů, které jsou ve vašich buňkách, tedy v somatických (tělních) buňkách, ne v pohlavních buňkách, které nesete ve vaječnících nebo varlatech, záleží na tom, zda jste muž či žena, pohlavní buňky mají polovinu počtu chromozomů. Tak se pojďme podívat trošku podrobněji na to, co tím myslím. Tak se pojďme zaměřit na tuhle spermii, nakreslím tady spermii nebudu ji kreslit v měřítku, jelikož vidíte, že spermie je mnohem menší než vajíčko, takže nakreslím jádro téhle spermie. Pokud mluvíme o člověku a já předpokládám, že jste lidská bytost, takže by vás to mohlo zajímat tohle jádro bude mít 23 chromozomů od vašeho otce - tak je pojďme nakreslit. Jedna, dva tři, čtyři, pět šest, sedm, osm, devět, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a ten 23. bude váš pohlavní chromozom, pokud vám váš otec daruje chromozom X bude z vás žena pokud vám daruje Y, budete muž. Takže v mužských gametách jsou chromozomy, neboli v gametách, které nese váš otec - spermiích. Takže tady máme gametu, která bude fúzovat s vajíčkem, které nese vaše matka. A opět to nebudu kreslit v měřítku - tohle je vajíčko a tady nakreslím jeho jádro. Takže toho je jádro a ještě jednou - - nic z toho není v přesném měřítku. A vaše matka Vám taktéž daruje 23 chromozomů. Čili jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a potom vám předá X chromozom, který slouží k určení pohlaví, takže pokud vaše pohlavní chromozomy budou XY, budete muž pokud budou XX, budete žena Takže tohle je také gameta. Takže gameta je obecný název jak pro spermii, tak pro vajíčko. Takže co dostaneme, jakmile tyhle dvě buňky zfúzují? Jakmile zfúzují, mohli byste říci, že máme oplozené vajíčko, ale my to budeme nazývat zygota. Tak já to zase nakreslím. Udělám to jinou barvou, už tady nemám místo a chci, to mít pohromadě, takže to opět nebude v měřítku nakreslím jádro zygoty, udělám jádro mnohem větší, abychom se mohli zaměřit na chromozomy v něm ještě jednou - nic z toho není v měřítku. Takže budeme mít 23 chromozomů od vašeho otce, jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23, a potom 23 od vaší matky. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23 takže máme X chromozom od vaší matky. A jak jste si mohli všimnout, nakreslil jsem je v párech takže teď máme celkově, máme 23 chromozomů zde, 23 chromozomů ve spermii a 23 chromozomů ve vajíčku a teď máme celkově 46 chromozomů v oplodněném vajíčku. 46 chromozomů, a teď máme úplnou sadu chromozomů takže se tahle buňka může začít replikovat, může se začít dělit a diferencovat do všeho co vás utváří, a tomuhle říkáme zygota. Takže se na to můžeme dívat tak, že gamety jsou pohlavní buňky, které mají polovinu chromozomů a zygota je buňka, která je připravená se diferencovat do konkrétního organismu, který jich má dvakrát tolik, čili má úplnou sadu chromozomů, má 46 chromozomů, a vy vidíte, že jsem je zpároval, říkáme tomu homologní páry chromozomů a každý z těchto párů, je pár homologních chromozomů. Takže, co to znamená? To znamená, že tyhle dva chromozomy, kde jeden máte od otce a druhý od matky, kódují stejnou věc, kódují stejné proteiny, ale jsou různé varianty toho jak kódovat tyto proteiny, tyto znaky, která máme pokud to mám hrozně zjednodušit, máme tu gen, ten do vašeho otce, který kóduje barvu vlasů a tady bude jiná varianta toho stejného genu na chromozomu od vaší matky který také kóduje barvu vlasů. Takže tohle jsou homologní chromozomy. A tyto dva chromozomy vpodstatě kódují stejné věci, takže můžeme říct, že zygota má 46 chromozomů nebo že má 23 párů homologních chromozomů. A tohle je v případě člověka. Pokud budeme hovořit o jiných organismech, místo 23 párů homologních chromozomů nebo 46 chromozomech celkem, budeme hovořit například o 10 párech homologních chromozomů a 20 chromozomech celkem. Teď aby v tom biologové měli pořádek, když mluví o počtech chromozomů u jednotlivých druhů, zavedla se dvě slova, haploid a diploid. O haploidovi hovoříme, když máme pouze polovinu plného počtu chromozomů, takže u lidí je haploidní počet chromozomů 23. Takže tohle je haploidní číslo - 23. Pro jiné živočišné druhy to může být jiné číslo. Slovo haploid obsahuje předložku ''hapl'', což je předložka pro jednotné číslo, takže máme jenom jednoho zástupce, tím se myslí, jeden z každého páru, a teď máme dva chromozomy v každém páru neboli, máme plný počet chromozomů a těchto 46 chromozomů je diploidní počet chromozomů u člověka. Diploidní počet. Obecně - a my budeme mluvit obecně, až se začneme bavit o mitóze a meióze, pro jednotlivé organismy se udáva buď haploidní číslo, což se označuje jako n počet chromozomů, nebo se udává diploidní číslo, což je dvakrát tolik, číli se označuje 2n chromozomů. Tak, doufám, že jsem vás tímto seznámil s pojmy, jako fertilizace, haploidní, diploidní, zygota a gameta, a také že jste zjistili nové věci sami o sobě, že jenom vaší k existenci musela minimálně polovina vašich chromozomů vyhrát neuvěřitelně napínavý závod.
video