Buňky a buněčné dělení
Buňky a buněčné dělení (1/14) · 4:34

Úvod do biologie Co všechno se dozvíte v kurzu biologie na Khanově škole?

Rád bych vás přivítal v Biologii na Khan Academy. Biologie, jak možná víte, je nauka o životě. A neumím si představit nic zajímavějšího než nauku o životě. A když mluvím o životě, nemyslím tím pouze nás, lidské bytosti. Mluvím o všech zvířatech. Mluvím o rostlinách. Mluvím o bakteriích. A to je opravdu fascinující. Jakým způsobem vznikáme z neživých molekul a atomů? Například tohle zde je molekula DNA. Jakým způsobem z takovýchto molekul vziknou komplexní živoucích stvoření? A můžete hloubat nad tím, co vlastně znamená, že je něco živé? Živá stvoření přeměňují energii z jedné formy na jinou. Využívají tuto energii k růstu. Využívají tuto energii ke změně. Růst je vlastně určitá forma změny. Využívají tuto energii k rozmnožování. A to všechno jsou samy o sobě fascinující otázky. Jak to dělají? Pohleďme kolem sebe. Když třeba sníme muffin, a díky němu máme energii k pohybu, nebo ke spoustě dalším věcem. Odkud se energie z muffinu vzala? Jak moc se podobáme rostlině či hmyzu? Ve skutečnosti se jim podobáme až překvapivě hodně. Máme mnohem více společného se stromem za vaším oknem, nebo s hmyzem, včelou, která by mohla bzučet poblíž, než si umíte představit. I s bakterií, kterou uvidíte jen v mikroskopickém měřítku. V našem těle máme spoustu bakterií, které jsou naší nedílnou součástí. Tohle jsou fascinující otázky. Jak vůbec život vzniknul? V průběhu kurzu biologie na Khan Academy budeme odpovídat na tyto podstatné, fascinující otázky. Budeme přemýšlet o věcech jako je energie a jakou roli v životě energie hraje. Budeme přemýšlet o důležitých molekulách v biologii. Možná tou nejdůležitější je molekula DNA, která přenáší informace a je zásadní pro reprodukci. Budeme studovat buňky, které jsou základním stavebním kamenem života. Později zjistíme, že i když jsou buňky strašlivě malinkaté, jsou samy o sobě neuvěřitelně složité. Pokud je porovnáte k atomovému měřítku, jsou docela velké. Ve skutečnosti tohle celé modré pozadí, které tu mám, je povrchem imunitních buněk. A tyhle malé žluté věcičky, to jsou viry HIV, tvořící se z imunitních buněk. Čili když si představíte buňky jako velmi malinkaté mikroskopické věci, jsou neuvěřitelně komplexní. Včetně virů. Viry jsou jedny z fascinujících věcí, jež jsou přesně na hranici mezi životem a neživotem. Rozhodně se reprodukují a vyvíjejí, ale nemusí k tomu mít metabolismus. Nemusí nutně využívat energii k růstu stejným způsobem jako ostatní život. A nejspíš jedna z největších otázek ze všech je, odkud se život vzal? Naučíme se nahlížet na evoluci a na přirozený výběr. Takže vítejte v sekci biologie na Khan Academy. Myslím, že ji shledáte jako fascinující. Uvědomíte si, že biologie, je určitým způsobem, nejsložitější věda ze všech. A v mnoha ohledech také ta, které rozumíme nejméně. Je postavena na chemii, která je pro změnu postavena na fyzice, a fyzika zase stojí na matematice. Biologii jsme popravdě řečeno začali trochu rozumět až v posledních sto letech. Opravdu vzrušující je ale budoucnost biologie. Když jsme začali věcem rozumět na molekulární úrovni, můžeme začít přemýšlet o biologickém inženýství a podobných věcech. To vše s sebou přináší fascinující a hluboce etické otázky. Doufám, že si to užijete. Biologie je jeden z nejvíce fascinujících předmětů vůbec. Nechci urazit zdejší chemiky ani fyziky. Tyto vědy jsou taktéž úžasné. Zde budeme odpovídat, či se o to pokusíme, na ty nejzákladnější otázky naší existence.
video